Stabilitetspakten behöver bli strängare

Europaparlamentarikern Gunnar Hökmark (M) frågade precis nyss ut Finlands nominerade kommissionär för ekonomiska och monetära frågor, Olli Rehn (C).  Han förhörs nu av EU-parlamentets ekonomiutskott, som kan följas i direktsändning. Rehn är ju den som får Nordens tyngsta kommissionärsportfölj.
Hökmark frågar Rehn om han är beredd att skärpa stabilitetspaktens regler, som sätter gränser för hur stora budgetunderskott och statsskuld får vara i medlemsländernas statsbudgetar. Reglerna har tillfälligt blivit slappare som en följd av finanskrisen. Olli Rehn svarade:
— Jag kommer att strävar efter särkt övervakning i början av min mandatperiod.
I sin ppföljningsfråga undrar Hökmark om Rehn är beredd att införa hårdare krav i goda tider, så att stabilitetspaktens gränser kan upprätthållas i dåliga tider.
— Ja, det är rimligt att diskutera, svarar Rehn.
I svenska öron är inte detta särskilt märkvärdigt, men för andra europeiska länder är det en synnerligen radikal hållning som de två nordborna diskuterade. Flera länder, inte minst Grekland, har mycket svårt att alls klara kraven på någorlunda balans i de offentliga finanserna.
Men också stora länder, som Frankrike, vill inte gärna underkasta sig krav på sunda finanser. Förre presidenten Chirac sa inför den svenska EMU-folkomröstningen att små länder måste följa stabilitetspaktens regler, men inte stora. Det fick mig att rösta nej till euron. Alla länder ska efterleva samma regler. Allt annat är groteskt.
Det blir intressant att se om Olli Rehn kan strama upp medelhavsländernas slapphänta ekonomiska politik…
(Andra intressanta bloggar om , , , , , , , , , , , , , , )

Rulla till toppen