Nalin Pekgul: så har integrationen försämrats

På Folk & Försvars rikskonferens i Sälen höll igår kväll Nalin Pekgul, ordförande för Socialdemokratiska Kvinnoförbundet, ett kort men synnerligen kärnfullt tal om villkoren i många av de invandrartäta bostadsområden som finns i Sverige: “Perspektiv Tensta” (talet i pdf och video, 1:32 in i bandet)
Hon beskrev skillnaden mellan hur det var när hennes familj kom till Sverige i början på 1980-talet och hur det är nu. Hur integrationen har försämrats belyste hon med konkreta fall från Stockholmsförorten Tensta:

[Ett] exemplet är när min lillasyster vid fem års ålder började på lekis [på 1980-talet]. En kurdisk stödlärare talade då om för mina föräldrar vad Lucia var för någonting och att de skulle köpa en vit klänning till min lillasyster. Jag minns än idag hur vi sprang runt med vår dåliga svenska och försökte hitta ett lucialinne.
Det var aldrig tal om att hon inte skulle vara med för att det betraktades som en kristen sed.
25 år senare när min egen dotter gick på förskolan i Tensta fick vi ett brev där det stod att om du accepterar att ditt barn är med på luciafirande är du välkommen till förskolan kl 14.30.

Alltså: dagens svenska skolor utgår ifrån att boende med muslimsk bakgrund vill vara segregerade eftersom man utgår ifrån att våra svenska seder är “kränkande”.
Detta upprör Nalin Pekgul. Med all rätt. Men samtidigt: orsaken till den här utvecklingen är den politik som hennes eget parti har fört i årtionden.
Skolans brev är helt rimligt enligt den svenska statens officiella “integrationspolitik”, som utgår ifrån att man inte får uppmana invandrare att delta i och lära känna svenska seder.
Men denna “integrationspolitik” är ju i sitt utfall inget annat än en stenhård segregationspolitik.
Svensk “integrationspolitik” spelar extremisterna i händerna.
Mer i bloggen: Sharialagar i Sverige – Integrationsverkets definition av integration, Inte bara integration och “A Swedish Dilemma”.
(Andra intressanta bloggar om , , , , , , , , , , , , )

Rulla till toppen