Fritt vårdval också i Norrland

Så börjar också norrlänningarna få göra egna, individuella val, inte bara följa den enpartistat som fortfarande dominerar Sveriges nordliga delar. Nu har vårdvalet nått Landstinget Västernorrland, där S och V har egen majoritet.
Sundsvalls Tidning skriver i ledaren Fritt val alltid rätt:

Få områden är i så stort behov av ökad mångfald och konkurrens som vårdsektorn.
Fem nya vårdcentraler i länet blir resultatet av det nyinförda Vårdval Västernorrland enligt landstingets beräkningar. Någon kan också komma att försvinna som en följd av ökad konkurrens, men på det hela taget torde antalet vårdcentraler bli fler. I och med att det fria vårdvalet har införts kan vi nu också välja vilken vårdcentral vi vill vända oss till. Sammantaget innebär det att primärvården blir mer tillgänglig och att det sker en allmän kvalitetshöjning.

Det går trots allt framåt i svensk sjukvård.
(Andra intressanta bloggar om , , , , , , )

Rulla till toppen