Ekonomiska frizoner: Göteborg sa ja till att gå vidare

Göteborgs kommunfullmäktige beslutade igår att med rösterna 42-39 säga ja till att formulera en hemställan till regeringen om att utreda ett system med ekonomiska frizoner i Sverige.
Miljöpartiet röstade med Alliansen om att liberalisera arbetsrätten
Fullmäktige fattade beslutet som en följd av motion av Henrik Nilsson (M), i vilken han skrev:

Totalt har Sverige 105 områden där förvärvsfrekvensen är lägre än 50 procent bland invånarna mellan 20-64 år. Av dessa områden finns 24 i Göteborg. Där varierar förvärvsfrekvensen mellan 22,2 och 49,9 procent. Som en jämförelse är den genomsnittliga förvärvsfrekvensen sett till hela riket 76,7 procent bland invånarna i åldern 20-64 år. […]
I en ekonomisk frizon, enligt det franska exemplet, reduceras arbetsgivaravgiften med 100 procent under maximalt 5 år. Efter de första fem åren trappas arbetsgivaravgiften stegvis upp.

Det är allmänt känt att både höga skatter och avgifter på arbete liksom arbetsrättens juridiska regelverk skapar höga trösklar in på arbetsmarknaden. Särskilt för dem som inte har en fot inne på arbetsmarknaden.
Eftersom politiker har svårt att liberalisera regler som innebär att fackförbundens privilegier naggas i kanten för den stora majoriteten av väljare som har arbete, borde det vara en framkomlig väg att göra riktade insatser för särskilt utsatta.
Flera läsare har för mig påpekat att det skapar orättvisa konkurrensvillkor mellan företag i zonen och de som ligger utanför.
Ja, företag i zonen får en ekonomisk och juridisk fördel, men samtidigt har de att anställa människor med lilten erfarenhet av arbetsmarknaden och kanske bristande språkkunskaper. Dessa aspekter är belastningar för företag som jag menar väger upp fördelarna gentemot konkurrenter på marknaden.
Samtidigt kan frizoner av detta slag minska sociala påfrestningar, exempelvis bidragsberoende och kriminalitet, och på det sättet komma hela samhället till del.
Jag tycker detta borde bli ett vallöfte från Alliansen, att lova att ekonomiska frizoner ska prövas i svenska städers förorter.
Se mer i bloggen: Göteborg vill prova ekonomiska frizoner och Gör förorterna till ekonomiska frizoner.
(Andra intressanta bloggar om , , , , , , ,, , , )

Rulla till toppen