Universitet fälls för kvotering, igen

Kvotering och annan positiv särbehandling är diskriminering. Det har svenska domstolar slagit fast i flera rättsfall som stiftelsen Centrum för rättvisa har drivit på senare år.
Idag kom ännu en hovrättsdom som fäller universitet för att gå på kön istället för kvalifikationer. Centrum för rättvisa rapporterar: Hovrätten fäller veterinärutbildning för könsdiskriminering:

I en dom i dag fälls Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, för olaglig könsdiskriminering. 44 kvinnor stämde SLU sedan män fått upp till 38 gånger så stor chans att få en plats på veterinärutbildningen. Kvinnorna får 35 000 kr vardera i skadestånd.

I de fall stiftelsen drivit är det ofta kvinnor som råkat ut för diskriminering genom kvotering. Det är en klok strategi att visa att också kvinnor som individer drabbas av feminismens framfart, och vars synsätt innebär att man utgår ifrån vad folk har mellan benen istället för i huvudet.
Att universitetsvärlden är värst på att springa feministiska irrlärors ärenden är skrämmande. Vilka nycker kommer universtiteten att falla för härnäst? Infiltrationen av politiska modenycker i de högre utbildningarna förstör Sveriges möjligheter att vara med i den globala konkurrensen som i allt högre omfattning handlar om att på hög kunskapsnivå utveckla nya tillämpningar.
Då kan inte studerande, lärare och professorer utses genom kvotering, utan enbart på meriter. Att så inte sker är ett enormt misslyckande.
(Andra intressanta bloggar om , , , , , , , , , )

Rulla till toppen