LO vill sänka Sverige i fattigdom

På Dagens Nyheters ledarsida kommenterar Rikard Westerberg LO:s senaste försök att försämra företagarklimatet i Sverige, alltså stoppa företagens möjligheter att hyra in personal, Avtalsrörelsen: LO i fel riktning:

Problemet är inte bemanningsföretagen utan en föråldrad arbetsrätt som missgynnar dem med korta anställningstider. Men i stället för att modernisera arbetsrätten vill LO göra arbetsmarknaden än mer stelbent genom bland annat rätt till heltid.
Det bådar inte gott. Vare sig för avtalsrörelsen, jobben eller dem med svag förankring på arbetsmarknaden.

Företag är till för att tillverka varor eller utföra tjänster som det finns kunder som efterfrågar. Deras primära uppgift är inte att anställa. Anställningar är ingen rättighet. Det är ett avtal om att utföra ett visst arbete mot betalning.
Om man frångår detta marknadsekonomiska synsätt betyder det att företag tvingas till utgifter som fördyrar deras verksamhet och gör det omöjligt för företaget att sälja det man producerar.
LO:s politik driver alltså på sikt alla företag i Sverige i konkurs.
Är det vad dagens arbetarrörelse är ute efter? Att göra Sverige till ett u-land? Ett fattigt land där ingen kan utveckla något?
Står Mona Sahlin bakom denna avveckling av Sverige?
(Andra intressanta bloggar om , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Rulla till toppen