Klimataktivismen ett demokratihot

Det är inte bara demonstranternas våldsbenägenhet inför politiska toppmöten som det i Köpenhamn som är oroväckande för demokratin. Sydsvenskan pekar på hur klimataktivismen ur ett annat perspektiv också hotar demokratin, Dåligt klimat för demokrati:

I takt med att domedagsstämningen breder ut sig från FN:s klimatkonferens i Bella Center, Köpenhamn, växer föraktet för demokratin. Det allt gällare och allt mer totalitära tonläget i klimatdebatten är oroväckande.
Demokratiska processer döms ut. De tar för lång tid och utfallet av dem anses alltför osäkert. Istället måste de som vet och som förstått få bestämma, hävdar kritikerna. Föreställningen om att världen bör styras av en upplyst elit är på intet sätt ny.

Ja, det är många som behöver en eller flera lektioner i demokrati, framför allt den stämning av ömsesidig respekt som krävs gentemot meningsmotståndare. Bara om människor får komma till tals, och beslutsprocessen sker sedan alla fått avlägga sin röst och på det sättet säga sin mening om vilken prioritering man vill se, kan man tala om demokrati.
Många i klimatdebatten har glömt att politik handlar om prioriteringar. Frågan är om klimatet ska prioriteras så otroligt högt över alla andra angelägna samhällsfrågor, som fattigdomsbekämpning.
Enfrågerörelser är sällan bäst på att göra sådana avvägningar.
Allra minst om de anser sig ha rätt att tvinga på andra medborgare deras synsätt.
Då talar vi inte längre om demokrati.
(Andra intressanta bloggar om , , , , , , , , , , , , , , )

Rulla till toppen