Är det slut med flumskolan nu?

Svenska elever blir sämre och sämre på att läsa, skriva och räkna. Andelen som går ur grundskolan med icke godkända betyg har ökat i årtionden. Samtidigt lever vi i en kunskapsvärld, där välstånd hänger på att man kan konkurrera på basen av kunskap kopplad till innovation, nytänkande och nyfikenhet.
Socialdemokratisk skolpolitik har alltså varit inställd på att åter göra Sverige till fattig-Sverige. Utan en skola som fungerar kommer Sverige att bli ett u-land.
Utbildningsminister Jan Björklund har varit inställd på att avveckla flumskolan för att istället satsa på krav och disciplin. I går presenterade han lagrådsremissen om den nya skollagen, rapporterar Nya Wermlands-Tidningen i Kunskap och disciplin:

Alliansregeringen går från klarhet till klarhet i skolpolitiken. Med fokus på kunskap och disciplin skall skolan förändras till det bättre och numera är också det mesta av oppositionen med på tåget.

Men det är fortfarande Socialdemokraternas skolledare som sitter i ledningen inom skolväsendet. Flumskolans försvarare har fortfarande ett avgörande inflytande över skolan i praktiken, precis som Socialdemokratiska chefer i Försäkringskassan kontrollerar hur sjukersättningar ska tolkas eller misstolkas.
Det är väl optimistiskt att tro att de som ser flumskolan som en framgång, plötsligt ska stå upp för disciplin. För att klara av det måste man ha ryggrad, integritet och hårda nypor. Flumskolans skolledare måste bytas ut innan det kommer att bli någon förändring som eleverna märker i klassrummen.
Vi är alltför naiva i vår tilltro till att ett av riksdagen klubbad lag på något sätt blir verklighet omedelbart. Det handlar om mycket stora organisationer där beslutsfattare på alla nivåer kan fördröja, misstolka och vantolka tankarna bakom förändringarna.
Som vanligt lägger politiken alldeles för lite kraft på uppföljning och på att belöna dem som gör ett gott jobb.
När lagen är antagen, tror partier och medier att saken är biff.
Så är det inte.
(Andra intressanta bloggar om , , , , , , , , ,, )
 

Rulla till toppen