Stöd våra soldater, bär gula bandet

När de rödgröna nu sviker våra ideal om solidaritet och ger upp kampen för frihet och mänskliga rättigheter är det viktigt att vi andra visar vårt stöd till de svenska soldaternas tuffa men ärofyllda uppdrag i Afghanistan.
När svenska soldater såras allvarligt i strid är det särskilt angeläget att visa vårt stöd och den djupa respekt vi känner inför deras uppoffringar för de ideal vi andra bara talar om.
Svenska Dagbladet skriver i Stöd våra soldater efter bombattacken:

Bombattacken visar de risker som soldaterna utsätts för. Men det är också en påminnelse om allvaret i uppdraget, och en erinran om att soldaterna förtjänar allt tänkbart stöd hemifrån. […]
Igår tillkännagav Kustjägarveteranerna att de ska börja sälja det gula bandet Stöd våra soldater till förmån för den stiftelse som hedrar minnet av officeren Jesper Lindblom, stupad i Afghanistan 2005, samt arbetar för att skapa ett svenskt veterancentrum. Även förbundet Fredsbaskrarna har sedan en tid ett gult band till salu.
Det gula bandet är en internationell symbol som överallt har samma betydelse. Stöd våra soldater. Att köpa och bära det hjälper veteranverksamheten direkt, men signalerar också deltagande. Sverige står inte utanför.

Ja, vi som vill att allt fler människor på jorden ska få leva i frihet och som är beredda att stödja denna ambition också i handling har all anledning att med stolthet bära denna symbol.
(Andra intressanta bloggar om , , , , , , , , , , , , , , , , , , , )

Rulla till toppen