Skillnad på murar som stänger in eller låser ute

Flera har dragit paralleller med Berlinmuren och andra verkliga eller mentala murar som också borde rivas. Magasinet Neo hade ett temanummer om det förra månaden, Dagens Nyheter skrev ledare om det häromdagen.
Och visst är murar något negativt. Men murarna är ju symtom på allvarliga konflikter. Och dynamiken i dessa konflikter är väldigt olika beroende på om syftet är att stänga inne en befolkning, så som kommunisterna avsåg med Berlinmuren, eller om syftet är att låsa ute dem som inte har laglig rätt att komma in.
För femtio år sedan behövde man på de flesta håll i Sverige inte låsa ytterdörren till sitt hem. Människor var hederliga och tog inte tillfällen iakt att bryta sig in, stjäla och vandalisera. Idag tror jag ingen i Stockholm kommer på tanken att lämna dörren till sin bostad öppen medan man åker bort.
Målet med att låsa dörren är att skydda sina ägodelar, sitt hem, från obehöriga.
Är detta på något sätt antiliberalt? 
Jag kan inte se det så. Men i ett inlägget i Neo-bloggen tycks Mattias Svensson göra det. Han hänvisar till Mellanösternkonflikten och menar att det var bra att Hamas kunde bryta gränsen mellan Gaza och Egypten och föra in mjöl till befolkningen (och vapen att döda judar med). Samtidigt fördömer han att dåvarande premiärministern i Israel som såg öppningen som ett allvarligt säkerhetshot.
Men skälet till att Israel har byggt en barriär är att landets civilbefolkning utsatts för mängder med självmordsbombare som dödade och lemlästade människor. På det svarar Svensson “separation ökar misstro”. Menar Svensson att öppna gränser är värt sitt pris i form av blodbad?
I en allvarlig konflikt kan en mur vara den fredligaste lösningen för att rädda liv.
Glöm inte att det är den svagare parten som bygger murar. I Tyskland var det kommunisterna som var den svagare parten. Man ville hindra östtyskarna från att fly till friheten i väst. Man byggde en mur för att hålla dem instängda.
Israel har byggt barriärer för att hålla självmordsbombare utestängda. Skulle gränserna öppnas blir det genast krig i Mellanöstern. Anfallen mot det demokratiska Israel skulle komma från alla håll. Hizbollah, Hamas, Syrien och andra aktörer i Irans ledband skulle försöka förinta det israeliska samhället.
Är det vad Mattias Svensson vill se? Är inte en mur som åtminstone håller den dödliga konflikten i schack en humanare lösning?
Men Europa och Sverige då, varför öppnar inte vi gränserna? Därför att ett samhälle inte bör bli en anarki. Det förstod ju redan John Locke på 1600-talet. Här krävs ett samhällskontrakt. Medborgarskap innebär inte — som många naiva liberaler tycks mena — enbart rättigheter utan också en lång rad skyldigheter.
En sådan skyldighet är att följa lagarna. Att vara illegal invandrare är redan från början ett lagbrott. Man visar ingen respekt för det samhälle man gör anspråk på att leva i. Man inleder inte ett förhållande med att slå den andre på käften.
Att ge illegala invandrare rättigheter betyder att man bryter sönder det svenska samhällskontraktet och ersätter det med anarki. Om människor kan komma hit och kräva rättigheter utan att leva upp till några skyldigheter, varför i herrans namn ska någon av oss andra göra det?!
Vi är ju i så fall bara jubelidioter.
Den logiska följden av att ge illegala invandrare — alltså människor som enligt svensk lag inte har skäl att stanna — rättigheter är att alla vi andra kan sluta betala skatt, sluta följa lagarna och bara kräva att andra ska försörja oss.
Om samhällskontraktet, det vill säga att landet byggs med lagar som efterlevs, upphör kommer liberalismen att bli det första offret. Äganderätten kommer omedelbart att upphöra. Att stjäla blir norm. Ingen äger något, alla kan ta vad man kommer över.
Sverige har en mur runt landet. En välfärdsstatsmur. Skälet till muren är att vi har en stor offentlig sektor som erbjuder dem innanför muren stora, generösa bidragssystem. Det är förmåner som många bara kan drömma om. Här ligger halva ekonomin i en enda “gemensam” hög. Att komma över dessa skattepengar är naturligtvis extremt lockande. Därför krävs murar.
Jag skulle gärna se att den muren monterades ner. Men det sker inte genom att man öppnar för illegala invandrare att komma in och ta del av alla härliga bidrag, det ser jag mest som en sorts socialism. Nej, nedmonteringen av denna mur sker genom att avveckla statens hegemoni över välfärden. Vi måste gå från välfärdsstat till välfärdssamhälle. Om vi medborgare får större ansvar för våra försäkringslösningar minskar intresset av att komma hit som illegal.
Arbetskraftsinvandring och cirkulär migration är också konstruktiva metoder att öppna “muren”. Då upprätthålls samhällskontraktet, de nya bidrar till samhället i ordnade former.
Det är alltså naivt bortom dumhet att tala om alla murar som lika ondskefulla. Det är de bakomliggande problemen som är ondskefulla, och de kräver helt olika lösningar beroende på om murar stänger in eller låster ute.
(Andra intressanta bloggar om , , , , , , , , , , , , )

Rulla till toppen