Mer regelförenklingar

Nya Wermlands-Tidningen skriver i ledaren, Skynda på regelförenklingen:

Arbetet med regelförenkling fortsätter och går bra, enligt regeringen och en majoritet i näringsutskottet. Tyvärr kommer inte lika positiva signaler från landets företagare. Visst, det händer något, men alldeles för lite och det som sker går på tok för sakta. […]
Ett mål regeringen satt upp är att minska företagens administrativa kostnader till följd av statliga regler med 25 procent netto till 2010. Ett särskilt Tillväxtverk för råd och stöd till myndigheter finns. Därifrån skall man ge tips om hur statens tjänstemän skall agera för att hjälpa till och flertalet ämbetsverk har fått vad som kallas förenklingsansvariga. Allt framgår av näringsutskottets betänkande. Detta är måhända ambitiöst men också ett tydligt bevis på hur regelfloran vuxit och blivit allt mera ohanterlig.

Ja, jag tror staten också måste ändra prioritering och erkänna att vissa ambitioner inte är möjliga eftersom de kräver omfattande reglering. Hittills har aldrig krånglighet fått vara ett argument emot att införa en regel eller system. Men så måste det få bli om förenklingar ska bli på riktigt. Staten måste avstå från att reglera vissa företeelser överhuvudtaget.
Kort sagt: bästa sättet att regelförenkla är att avreglera.
(Andra intressanta bloggar om ,, , , , , )

Rulla till toppen