Malmström en av 11 kommissionärer som nämns

Det är intressant att se hur världen utanför EU beskriver de av Barroso nominerade kommissionärerna (de ska ju förhöras, med start 11 januari, och godkännas av EU-parlamentet). Exempelvis International Herald Tribune (dvs New York Times). Artikeln Big States Dominate European Commission Posts namnger 11 kommissionärer, och på sluttampen hinner Cecilia Malmström nämnas.
Fokus riktas, som sagts tidigare, mot de ekonomiska portföljerna. Framför allt anses bytet av inre-marknadskommissionär kunna betyda en annan ton:

Michel Barnier [Frankrike] ersätter Charlie McCreevy [Irland] vars laissez-faire-betonade hållning till regleringar utsattes för kritik under finanskrisens tidigare förlopp.
”Det är ett byte inte bara i personlighet utan också av filosofi”, säger Jean Pisami-Ferry vid ett ekonomiinstitut […] Men Karel Lannon vid en Brysselbaserad tankesmedja menar EU redan beslutat om en finanspolicy och att Barniers uppgift i huvudsak blir att genomföra fattade beslut.

Utöver de 11 kommissionärer som nämns, påpekar tidningen att Tyskland, genom att välja energi (som man anser vara en central fråga, inte minst i relationerna med Ryssland) ökat möjligheterna för chefen för Bundesbank, Axel Weber, att bli näste chef för Europaunionens centralbank.
Likaså nämns att Storbritannien, som inte heller fått någon ekonomisk kommissionär, ändå säkrat jobbet som generaldirektör för inre marknaden åt britten Jonathan Faull.
Slutsatsen är att de stora länderna fått bestämma.
Tidningen nämner dock inte att Rumänien fått den post som lägger beslag på de största resurserna, jordbrukskommissionären. Det är kanske här EU-parlamentet kommer att sätta stopp. Den nominerade har ett inte helt rent förflutet som jordbruksminister i Rumänien.
(Andra intressanta bloggar om , , , , ,
, , )

Rulla till toppen