‘Irakkriget i enlighet med internationell lag’

Just nu förhörs Storbritanniens FN-ambassadör Sir Jeremy Greenstock av det brittiska parlamentets Irakutredning, vilket direktsänds i Sky News, Iraq Inquiry: US ’Set’ On War With Saddam.
Greenstock har riktat kritik mot Irakkriget, men när han får frågor om hur kriget startade är han glasklar: resolution 1441 av FN:s säkerhetsråd gav den legala grunden för invasionen.
Han berättar att USA:s utrikesminister Colin Powell, om han bara såg ett FN-beslut som en ”potemkin kulis” hade nöjt sig med en knapp majoritet på 9 röster i säkerhetsrådet. Men man ägnade två långa månader åt att skapa en bred kompromiss. Mot slutet var det en strid mellan USA och Frankrike om ett nytt beslut i FN:s säkerhetsråd skulle krävas innan de ”allvarliga konsekvenser” fick vidtas mot Irak om landet inte levde upp till villkoren i resolution 1441.
I slutversionen som både Frankrike och Ryssland röstade för, finns inget sådant krav. Alltså krävdes inget ytterligare beslut innan invasionen av Irak startade. Om Irak inte levde upp till villkoren — att lämna bevis på att och hur man förstört massförstörelsevapen — gav resolution 1441 grönt ljust för invasion.
Greenstock menar att Irakinvasionen visar att det är en sak att ha de lagliga grunderna för en invasion, men en annan att ha skaffat sig legitimitet att göra det. På den senare punkten menar Greenstock att det fanns uppenbara brister, bland annat att opinionen i Storbritannien inte stod bakom ett krig.
Det är viktigt att inte blanda samman dessa aspekter, så som vänstern gör. Irakkriget var i enlighet med internationell lag, det var godkänt av FN:s säkerhetsråd. Att det fanns många som inte ville ha krig och som kritiserade det är en helt annan sak.
En annan reflektion: de som kritiserar kriget tycker inte det är synd att Saddam Hussein och hans sönder avsattes. Därför är det ett slags hyckleri när man nu åter drar upp hur kriget startade. Kriget var rätt, massmördaren störtades och Iraks folk har startat en demokratiprocess. Mördandet i Irak är nu betydlgit lägre än det varit under Saddams långvariga styre.
De som kritiserar denna utgång måste tala om varför de hellre sett Saddam Hussein fortsätta sitt tyranni.
(Andra intressanta bloggar om , , , , , , , , , , , , , , , )

Rulla till toppen