Hur korrumperade är uppehållstillstånden?

Tusentals svenska uppehållstillstånd, stickers, försvinner — och säljs runt om i världen. Vem säljer dessa tillstånd? Är det insideraffärer i svenska myndigheter?
Ekot rapporterar i Hel leverans med stickers försvann:

En leverans med svenska uppehållstillstånd, stickers, försvann på väg till en ambassad i Afrika. Anställda på Migrationsverket säger att det går att stjäla dokument utan att det märks tydligt. Det har framkommit efter Ekots avslöjande att svenska uppehållstillstånd går att köpa för 20.000 på den svarta marknaden.

Tidigare har handläggare på statliga verk avslöjats med att sälja beslut om svenska uppehållstillstånd. Hur ligger det till med dessa ”stickers”? Eller ägnar sig myndighetsanställda åt ”civil olydnad” genom att sprida inresedokument för vinden för att ”riva gränserna”, på samma sätt som flyktingförläggningars personal misstänks hjälpa dem som har utvisningsbeslut att rymma?
Migrationsverket har tidigare förnekat att dessa hårdvalutadokument försvinner spårlöst, rapporterar ekot i Verket kände till att stickers försvunnit:

Migrationsverket har tidigare uppgett för Ekot att inga stickers har försvunnit men nu säger Kenneth Fluor på Migrationsverket att det inte stämmer.
– Tittar man både på Sverige och på utlandet så får man rapporter då och då om att tillståndsmärken har försvunnit men det är tydligen inte så ofta förekommande, säger Fluor.
Men hur ofta händer det?
– Ett par gånger om året.

Det här visar på en skrämmande vårdslöst. Ska inte svenska lagar gälla längre? Styrs svensk invandringspolitik av korruption och laglöshet?
Är det något som undergräver tilltron till att politikerna klarar av att styra landet, är det den här typen av oförklarliga händelser som man dessutom försöker dölja. Har regering och myndigheter alls kontroll över utvecklingen?
(Andra intressanta bloggar om , , , , , , )

Rulla till toppen