Företagarna ger beröm till . . . Lars Ohly

Vänsterpartiets ordförande Lars Ohly har skrivit en debattartikel där också han sällar sig till de partiledare som snackar om att vara småföretagarnas bästa vän. I Aftonbladet kommenterar Anna-Stina Nordmark Nilsson, vd Företagarna, vänsterledarens utspel, Företagarna: Lars Ohly lyckas på flera områden

På ett par områden lyckas vänsterpartiet bra; sänkta arbetsgivaravgifter och sjuklönekostnader gör det lättare för småföretagen att anställa och växa.
Klart godkänt, Lars Ohly. Vem hade kunnat ana det för fem år sedan.
Det gäller emellertid inte en rad av andra förslag som ditt parti för fram. Listan är lång: Höjda skatter på arbete, avskaffad nedsättning av socialavgifterna för unga och gamla, återinförd förmögenhetsskatt och höjd fastighetsskatt, en skattehöjning på sammanlagt 50 miljarder, skärpt arbetsrätt, rätt till heltid och förbud mot vinst för privata företag i välfärdssektorn.

Ja, den negativa listan är enormt lång. Och Nordmark Nilsson summerar:

Lars Ohlys fokus på mer pengar till offentlig sektor, färre möjligheter till företagande inom vård och omsorg och en rad höjda skatter kommer aldrig att göra vänsterpartiet till något företagarparti.

Men detta är en tydlig varningssignal till Alliansen. Den måste — måste! — nu visa att man menar allvar med att företag är grunden för välstånd och tillväxt. Finansdepartementet och Näringsdepartementet måste inse att företagare inte är byråkarter eller robotar som gör det de gör oavsett omständigheter. Ska företagsamheten och jobben bli fler måste klimatet bli bättre.
Här har Alliansen mycket kvar att göra, det är väl det Ohlys utspel visar. När Vänsterpartiet kan konkurrera med Alliansen om att framstå som bästa alternativ är det något som gått riktigt galet hos Alliansen.
(Andra intressanta bloggar om , , , , , , , , , , ,, , , )

Rulla till toppen