Så samarbetar S med SD redan idag

När den borgerliga ledningen i Trelleborgs kommun i utbildningsnämnden beslutat införa en lunchavgift för gymnasieeleverna (en frivillig utbildning) protesterar Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna, rapporterar Sydsvenskan i ledaren, Aldrig någonsin, utom ibland:

Både S och SD har överklagat avgiftsbeslutet till länsrätten. Beslutet hör inte hemma i [utbildnings]nämnden utan borde ha fattats av kommunfullmäktige, hävdar de. Argumentet som S anger i sin inlaga är intressant:
”Den politiska majoriteten i gymnasium- och vuxenutbildningsnämnden är annorlunda än i kommunfullmäktige och återspeglar således inte den demokratiskt valda församlingen.”
Efter valet gjordes en överenskommelse om att tillsätta ett jämnt antal ledamöter i nämnderna, och ge ordföranden utslagsröst. Detta för att inte SD skulle få en vågmästarroll. S lade ner sina röster när beslutet klubbades.
I fullmäktige har S och SD tillsammans majoritet. Genom att föra upp frågan dit kan de gemensamt ge alliansen smäll på fingrarna i en möjligen valvinnande fråga.
Smart.
Om det nu inte var för det där med ”aldrig någonsin, aldrig någonstans”.

Det sista är citat av Mona Sahlin (S). I överklagandet som nämns ovan framgår i svart på vitt att S tänker samarbeta med SD.
Varför är detta intressant — förutom att Mona Sahlin inte talar sanning? Jo, det desarmerar S-strategernas kampanj om att använda SD för att försöka slå sönder Alliansen och få något borgerligt parti att bli knähund åt S i regeringsfrågan efter riksdagsvalet, i det fall SD blir vågmästare.
Alliansen har förstört den historiska maktposition som Socialdemokratin haft i mer än 70 år i egenskap av största parti, och därmed den planet kring vilken all svensk politik snurrar. Det är därför taktiskt mycket viktigt för S att försöka splittra fyrpartisamarbetet. Bara då kan de få tillbaka sin särställning. Det är på sikt viktigare än att vinna valet tillsammans med V och MP.  Med dem måste man vinna val för att regera. Utan en Allians kan S regera även om man gör dåliga val, eftersom de borgerliga då är svaga och splittrade.
Det är något som inte får ske!
Därför ska Socialdemokratin inte tillåtas använda SD för att köra en kil in i borgerligheten. Det sker bäst genom att avslöja att S är mer beroende av SD än de borgerliga. Så är det enligt regeringsformen i riksdagen efter valet 2010, och så är det i Trelleborg.
Varje gång S-företrädare försöker ta till SD-knepet borde de påminnas om vad S gör i Trelleborg.
Mer i bloggen: S använder SD för att slippa V, Tänker S samarbeta med SD för att fälla regeringen?, S är beroende av SD för att fälla regeringen, Bara så undviker S samarbete med SD, Miljöpartiet vill utnyttja SD för egen vinning.(Andra intressanta bloggar om , , , , , , , , )

Rulla till toppen