Rörlighet på arbetsmarknaden skapar trygghet

Igår bjöd LO och Wanja Lundby-Wedin på pressträff där man poängterade sitt motstånd mot all förnyelse och liberalisering av arbetsmarknaden. 
Ystads Allehanda (lib) skriver i ledare, En arbetsmarknad som värnar Sveriges välfärd:

Om den framtida välfärden ska kunna värnas måste fokus därför flytta från enbart falsk, individuell trygghet i anställningen till konsensus om sambandet mellan individuell trygghet och större flexibilitet.

”Falsk” är nyckelordet. LO tror att en fast anställning innebär trygghet, men så är det inte. Jobb uppstår när företag kan utvecklas och erbjuda sådant som kan säljas, till rimliga priser. För att uppnå denna trygghet krävs mer flexibilitet. Så är det bara.
Men så ser man det inte från socialdemokratiskt håll. Widar Andersson (S) rapporterar i Folkbladet från LO-mötet om kritiken mot regeringens politik att sätta folk i arbete, Privatiserad arbetslöshet:

— De arbetslösa själva och framförallt alla som har jobb ska ledas in i tankebanor där det framstår som om det är ”något fel” på dem som inte lyckas få tag i något jobb. Det här kommer att bli en stor konfliktfråga i valrörelsen, sa Lundby-Wedin.

Denna vänsterns iver att vilja skuldbelägga arbetslösa är märklig. Inga borgerliga röster pekar så skamligt ut folk som Wanja Lundby-Wedin. Det Alliansen står för är att belöna dem som arbetar, bland annat genom jobbskatteavdrag. Att göra det mer lönsamt att arbeta underlättar också för den flexibilitet som nämns ovan. Om man med jobb på annan ort kan komma in i samhällsgemenskapen och höja sin levnadsstandard kan det vara värt att flytta.
För vänstern är detta förkastligt. Den som inte arbetar — oavsett om det är eller inte är självförvållat — ska ha lika hög standard som de som sliter häcken av sig, säger LO och S. Att vara flexibel ska inte löna sig. Statiskt. Så ska samhället vara enligt vänstern.
Om det inte finns någon markant skillnad mellan lön och bidrag, leder det naturligtivs till att fler väljer att avstå från att söka arbete och hellre ”tar det lungt”. I praktiken är det LO och S som bestraffar folk — de som arbetar. Det är vad vänsteralternativet innebär.
Och om detta borde verkligen valrörelsen handla! Ska de som arbetar belönas? Eller ska de bestraffas?
(Andra intressanta bloggar om , , , , , , , , , , , , , , , , , , )

Rulla till toppen