Piratpartiet blandar vulgärkommunism med nyliberalism

Den första ordentliga analysen av Piratpartiets filosofi står Carl-Johan Westholm för i Dagens Industri, Piratpartiets program haltar:

Piratpartiet vill helt avkriminalisera idéstölder. Samtidigt vill partiet öka respekten för den personliga integriteten för allt som saknar kommersiellt värde. Det är en unik blandning av vulgärkommunism och klassisk liberalism.

Westholm tar upp de totalt ologiska resonemang att teknikutveckling som fildelning är okej för vissa och i vissa sammanhang, men inte för andra:

Partiet bärs fram av de förändringar i vardagen som tekniken har medfört. Det har blivit enklare att kopiera och sprida musik, tal och skrift. Partiet vill att det tillåts. Paradoxalt nog protesterar Piratpartiet i sitt program mot andra av den nya teknikens möjligheter […] Inte sedan ett stort parti i Sverige ville införa löntagarfonder har en ny idé presenterats, som så utmanande attackerar en del av den privata ägande rätten.

Men han är inte helt avvisande, utan avslutar med en uppmaning:

Piratpartiet är något viktigt på spåret. Men det borde bli lika skarpt i sin analys av patenträtten som i analysen av hoten mot den personliga integriteten.

Denna blogg har varit inne på att singalspaning inte är något annat än fildelning. Om piratkopiering ska vara tillåtet för privatpersoner borde detsamma gälla för andra. Man kan ju inte vara för den nya tekniken i vissa sammanhang, och sedan emot den i andra.
När det gäller integritet hävdas den stenhårt i FRA-sammanhang men inte för privatlivet i övrigt, tex utgör Facebook ett betydande integritetsintrång som kan ifrågasättas i minst lika hög grad som FRA (som trots allt har ett syfte: värna landets säkerhet).
Frågorna måste lyftas till en filosofisk värderingsdiskussion som tar in helheten, och som inte fastnar i ett tekniskfokuserat perspektiv. Just eftersom det senare gäller i Sverige, har diskussionen blivit nördig och utan logik på samhällsnivå.
(Andra intressanta bloggar om , , , , , , , , , , , , , , , , ,, , , , , , , , )

Rulla till toppen