Obama vänder ryggen åt Dalai Lama

President George W Bush bröt mönstret: han mötte den tibetanske munken och människorättsaktivisten Dalai Lama offentligt. Ja, Bush belönade honom med medalj.
Europeiska ledare har fortsatt att falla till föga för kinesiska regimens vrede mot dem som träffar Dalai Lama (se här). Det är en feghet värd förakt.
Men nu tar Obama efter Europa, rapporterar Daily Telegraph i Barack Obama cancels meeting with Dalai Lama ’to keep China happy’

President Barack Obama vägrar att möta Dalai Lama i Washington denna vecka i ett försök att utvinna favörer från kineserna.

Times of India rapporterar i Obama pilloried over ducking Dalai Lama to appease China:

”Kineserna börjar diktera vad Obamaadministrationen gör”, säger en republikan. ”Tror ni att kineserna kommer att respektera detta? Det är ett tecken på svaghet.”

För Obama går ekonomisk vinning före mänskliga rättigheter. För Bush kom människors frihet före diplomatiskt fjäskande.
Så olika man kan prioritera.
Och gissa vems agerande jag respekterar….
(Andra intressanta bloggar om , , , , , , , , )

Rulla till toppen