Massiva (s)kattehöjningar kommer att sänka Sverige

Dagens Nyheter utvärderar regeringens politik med anledning av den internationella lågkonjunkturen,Godkänd krispolitik:

Det tvåfrontskrig som alliansen bedriver mot krisen i form av skattesänkningar och utgiftsökningar är en klok strategi. Men för att på sikt förbättra förutsättningarna för fler jobb och ökad tillväxt måste regeringen våga tänka större. Om arbetslösheten, efter krisen, ska ned till låga nivåer krävs att fler företag vågar växa. Det i sin tur kräver att det blir billigare och enklare att anställa samt att det blir attraktivt att driva eget.Med världens högsta skatter på arbete och strikta anställningsregler ser det inte särskilt ljust ut.

Självklart är Alliansens insatser för att avreglera och liberalisera företagarklimatet för små.
Men jämför med alternativet!
De rödgröna kommer inte bara att på statlig nivå chockhöja alla skatter, man kommer att driva upp kommunalskatterna också, i Stockholm går den rödgörna skattehöjarkoalitionen ut med besked i Svenska Dagbladet idag: Vi höjer skatten!
Och lägg märke till att ett slopat jobbskatteavdrag i kombination med höjda kommunalskatter slår allra hårdast mot låginkomsttagare. Socialdemokraterna & Co kommer att driva tiotusentals lågavlönade till socialen för att söka socialbidrag. Skatterna kommer att krossa familjernas ekonomi.
Och hur många kommer egentligen att få behålla jobbet med en rödgrön politik? Om man med rätta kritiserar Alliansen för att avreglera för långsamt, så kommer ju de rödgröna att i snabb takt öka, öka, öka regleringarna och strypa all företagsamhet till döds. Ett införande av lagligt krav på heltid kommer att betyda att tiotusentals deltidsanställningar upphör. Dessa kvinnor kommer att i stora flockar drivas ut i arbetslöshet.
Men var inte oroliga, säger de Rödgröna. Vi tänker höja bidragen.
Det är det nya Sverige som en rödgrön regering kommer att innebära: ett ökande utanförskap. Ett nytt proletariat som lever på bidrag, helt isolerade från samhället i övrigt.
Så vill socialisterna ha det. Fler människor i bidrag betyder mer makt till politikerna.
Men vill svenska folket ha det så?
Beskedet kommer i riksdagsvalet i september nästa år.
(Andra intressanta bloggar om , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , )

Rulla till toppen