Mandarin – smart globaliseringsförslag (FP)

Jag instämmer i de positiva omdömena i Södermanlands Nyheter om Folkpartiets utspel i helgen, Mandarin klyftigt val för gymnasiet:

Att tala till bönder på bönders vis och med lärde män på latin, skrev Erik Axel Karlfeldt i sin dikt Sång efter skördeanden. Den som klarar språket, kan också öppna dörrar som inte är tillgängliga för alla. Därför är Folkpartiets förslag att jämställa­ kinesiskan (mandarin) med tyska, franska och spanska som moderna språk i skolan, intressant. […]
Idag handlar vi på en globaliserad marknad, där de stora språken väger tungt i relationerna

Efter svenska språket, och efter det engelska, är det rimligt att bredda språkkunskaperna. Kina är en växande marknad som svenska exportnäringar behöver ha goda förbindelser med.
Det har varit svårt att föra in globaliseringen som en positiv kraft i svensk samhällsdebatt. Det handlar inte om att ge upp det svenska, som många tycks tro, utan om att vara med och konkurrera på världsmarknaden med det svenska. Och då behöver man vara offensiv, inte självföraktande. Att tala fler språk är ett sätt att marknadsföra, att etablera sin närvaro på andra håll i världen.
Folkpartiets förslag för in globaliseringen på ett naturligt sätt i medvetandet i vår inrikespolitiska debatt. Det är utmärkt.
Se mer media: Folkpartiet vill satsa på kinesiska, Kinesiska kan bli nytt gymnasiespråk, Svenska och bättre svenska, Kinesiska kan bli nytt gymnasiespråk.
(Andra intressanta bloggar om , , , , , , , ,, )
 

Rulla till toppen