Hur väl infiltrerade KGB Sverige på 70-talet?

Det senaste året har det ju klarlagts att Baader-Meinhof-terroristerna inte bara fick betalt av östtyska säkerhetspolisen Stasi. Det mord som skedde under en vänsterdemonstration, tillskrevs västtysk polis och blev startskottet för vänsterterrorn, har nu visat sig vare ett mord utfört av Stasi-agent. Just i syfte att uppvigla västvärldens unga mot demokrati och för kommunsim.
Med anledning av avslöjandet att Jan Guillou på samma sätt var avlönad av KGB, skriver Gunnar Ekberg, fd IB-agent, i Expressen:

Var IB-affären en beställning från KGB? Det finns det inga belägg för. Däremot kan man konstatera att den var en enorm framgång för Sovjetunionen.

En läsare skriver:

Men där finns en hake i Guillous resonemang [om] att han ville fånga en KGB-agent och få ett scoop. Guillou var (är?) vänsterextremist, militant marxist, och palestinakramare … Därför är det ideologiskt osannolikt att han skulle ha gjort just det sovjetiska KGB till måltavla för sina agentromantiska övningar. Han var ansvarig för avlövandet av IB, som var allierad med västliga underrättelseorgan, och därmed motståndare till KGB.
Enkel logik säger att Guillou – om avslöjande var hans motiv – skulle gett sig på västtysk, brittisk eller amerikansk underrättelsetjänst.

Ja, mer troligt är att han, likt Ulrike Meinhof utnyttjades av kommunisterna för att uppvigla i väst. Och man kan fråga sig hur många fler i hans generation som var avlönade av KGB och Stasi. En läsare skriver:

Guillouaffären startar en annan tankebana hos mig, som jag har svårt att bedöma, eftersom jag var så ung då. Men jag minns i alla fall chocken när jag gick med i Centerns Ungdomsförbund 1976 och då snabbt insåg att förbundet (åtminstone dess ledning på riks- och distriktsnivå) var oerhört vänstervridna, ungefär med samma åsikter som de idag inom Vänsterpartiet som inte är kommunister. CUF:s tidning Ung Center var nog värst av allt, med sitt USA-hat och glorifiering av kommunistdiktaturer.
Den fråga jag ställer mig nu är om denna vänstervridning av Sverige på 70-talet BARA var en tidsströmning, eller om det faktiskt var så att Sovjet lyckades underblåsa den genom att betala nyckelpersoner? Det verkar ju helt genialt att knyta unga, naiva journalister till sig. Kanske var det så att KBG helt enkelt köpte viktiga personer inom ungdomsförbunden och tidningarna? För det var ju endast MUF som inte var halvkommunistiskt på den tiden. […]
Jag tror det finns anledning för Expressen att gräva djupt i SÄPO:s arkiv. Om det inte blir för obekvämt för dem själva.

Det finns rykten om att Säpo har uppgifter om hundratals unga politiskt aktiva, journalister mfl som gick kommunistblockets ärenden i Sverige. Det vore intressant om hela den listan kunde publiceras.
Infiltration är uppenbarligen en svag punkt i öppna och fria samhällen. Det gör att vi måste vara medvetna om denna metodik i syfte att påverka politik och samhälle utifrån.
(Andra intressanta bloggar om , , , , , , , , , , , )

Rulla till toppen