Har trenden vänt i Rosengård?

Malmö-riksdagskvinnan Inge Garstedt (M) skriver i Kvällsposten, Hoppet gror i Rosengård:

Det är socialdemokraternas bristande jobbpolitik som har orsakat Rosengårds problem. Under decennier har de inte bara suttit med armarna i kors – de har även blundat och vänt många ryggen. Trots att problemen har varit uppenbara har S föredragit passiviteten framför ansvarstagande. Det är oacceptabelt. […]
Jag träffar ofta Malmöungdomar från alla stadsdelar och nästan alla har samma drömmar. De vill få en god utbildning, skaffa ett bra arbete och bilda familj. Här spelar föräldrarna en stor roll som förebilder och deras ansvar för ungdomarna får inte underskattas. […]
I augusti försökte extremisterna i Reclaim Rosengård utnyttja oroligheterna men de boende vägrade hörsamma ropen på revolution. Tvärtemot – extremisterna blev utslängda av ett samlat Rosengård vilket skickar en klar signal att extremister inte är välkomna. Det är glädjande och lovar gott inför framtiden.
Framtiden ser ljusare ut än på länge. Närpolissatsningen i Rosengård med 20 poliser per dygn har förbättrat tryggheten för de boende. Brottsanmälningarna har sedan maj sjunkit med 13 procent och även antalet bränder i Herrgården har minskat.

Eftersom negativa rapporter varit så vanliga, är det intressant att lyfta fram röster som kommer med andra perspektiv. Hoppas att Garstedt har rätt. För jag är övertygad om att medborgerligt ansvarstagande av föräldrar och andra vuxna i området är nyckeln till framgång. Börjar ett sådant ansvarstagande gro i Rosengård så är det glädjande.
(Andra intressanta bloggar om , , , , , , , , , , , , , , , )

Rulla till toppen