Statliga stimulanser kan resultera i protektionism

Svenske Fredrik Erixon skriver med kollega i Wall Street Journal om hur inhemska stimulanser kan leda till protektionism, Keynes at Home, Smith Abroad:

I kontrast mot nytt konsensus är en aktivare statsmakt, vars åtgärder oundvikligen underblåser protektionism, ett större hot mot världshandeln än på längre sikt än kortsiktiga protektionistiska krav som en följd av minskad global efterfrågan. Begränsningar för statsintervention och en välfungerande marknadsekonomi på hemmaplan är förutsättningar förutsättning för en öppen ekonomi globalt.

Och, som jag tror alla läsare av denna blogg är medvetna om, är protektionism särskilt skadligt för ett litet exportberoende land som Sverige. Jag tycker diagrammets sista stapel, som visar hur brant världshandeln har fallit, ger hela förklaringen till att arbetslösheten vuxit så mycket i Sverige som den gjort.
(Andra intressanta bloggar om , , , , , , , , , , , , )

Rulla till toppen