Rysslands skuld skapar långa skuggor

Det har gått 70 år sedan andra världskrigets utbrott. Men Ryssland och Vladimir Putin förnekar fortfarande Sovjetunionen del i katastrofen, inte minst genom alliansen med Hitler i Molotov-Ribbentroppakten som innebar ockupation av Baltikum och delning av Polen. Göteborgs-Posten analyserar varför Ryssland förnekar sin skuld, och vilken effekt det har på relationerna mellan grannländer idag, Historiens mörka skuggor:

Och eftersom ingen tycker om att se en buse i spegeln på morgonen, så handlar rysk historieskrivning oftast om att lägga skulden på offren. De baltiska staterna “ansökte” om att få ingå i Sovjetunionen. Polen “provocerade fram” det sovjetiska överfallet den 17 september 1939.
Skadan av en sådan historieskrivning är dubbel. De egna medborgarna försätts i belägringstillstånd och omvärlden i befogad misstänksamhet.

Just så. Och man kan naturligtvis tillägga att Rysslands agerande i Georgien under det senaste året i än högre grad förstärker motståndet och oviljan mot Ryssland i grannländerna.
Vi ser här effekterna av att Sovjetunionen inte blev krossat och ockuperat, utan avvecklat i fredliga former. Därmed har inte ryssarna behövt göra upp med sitt förflutna. Tragiskt nog verkar det förflutna spöka allt mer ju längre tiden går.
Hur denna utveckling ska brytas är en central fråga. Skrämmande nog liknar Sovjetunionens kollaps mest det tyska kejsardömets kollaps i samband med första världskriget. Det gav energi till den revanschism som nazismen stod för.
(Andra intressanta bloggar om , , , , , , , , , , , , , )

Rulla till toppen