Ingmar Bergmans grepp om skolan måste upphöra

Ingmar Bergman styr svensk skolpolitik. Han skrev manus till filmen “Hets” (1944), och sedan dess har det stegvis blivit fullständigt tabu att kräva ordning och reda i skolan.
Idag är det inte lärarna som sätter skräck i eleverna, utan tvärtom. Det är lärarna som springer och gömmer sig medan eleverna skapar skräckvälde i klassrum, korridorer och uppehållsrum. Rollerna är ombytta.
Och så undrar politikerna varför eleverna inte lär sig något i skolan….
Eller som skolverkets generaldirektör Peter Thullberg sa i radion igår: ”Det är nästan tragiskt att en så rik skola som den svenska genomgår den här utvecklingen.”
Han citeras i Sydsvenska Dagbladets ledarartikel, Bakläxa för skolan:

Sedan mitten av förra decenniet har grundskolan gått mot ständigt försämrade kunskaper och alltmer segregation. Likvärdigheten minskar och elevers sociala bakgrund får allt större betydelse för deras skolresultat.

Men att dividera om huvudmannaskapet för skolan, som artikeln gör, är meningslöst. Det handlar om ett enda ord: disciplin.
Om elever ska lära sig något vettigt alls, måste det råda en studiemiljö där kunskap sätts i fokus. Så har det inte varit på årtionden. Skolorna är dagis, där anarki råder. Ingen respekt för något. Allra minst för kunskap.
Det är dags att lärarna får tillbaka makten. Och att de har ryggrad nog att hävda sin plats. Det kräver uppbackning av regelverk och skolledare. Något som, vad jag hör, bara finns på pappret. Ingen försvarar en lärare som hamnar i konflikt med bråkiga elever. Eleverna har rätt. Läraren anklagas för att vara en “Caligula”, som latinlektorn i Bergmans film (utmärkt spelad av Stig Järrel).
I en tid då den globala konkurrensen blir mördande hård, och kunskaper är en förutsättning för att hänga med, då väljer Sverige att avveckla allt vad utbildning heter. Man förvandlar skolorna till lekstugor och gör kunskap till något tråkigt, med låg status.
Man kan tycka skattetrycket är åt skogen, att reglerna för företagen snärjer deras växtkraft. Men ingenting är mer allvarligt än att de uppväxande generationerna får lära sig att kunskap är skit och att man inte behöver förkovra sig för att klara sig i livet.
Flumskolan är Sveriges undergång.
(Andra intressanta bloggar om , , , , , , , , , , , , , , , )

Rulla till toppen