Ungdomsförbunden krydda i svensk politik

Både Socialdemokraternas och Folkpartiets ungdomsförbund inleder kongress den här veckan. Det får Expressen att i ledaren Broilers på glid att gå till frontalangrepp på partiernas ungdomsförbund som sådana: “Det är dags att städa ut låtsasdemokratin från partierna.”
Men jag håller nog med Jonas Morian när han i sin blogg försvarar partiernas ungdomsförbund mot påhoppet i Expressen i helgen, Trist hets mot ungdomsförbunden:

Självklart finns det exempel på många håll av det Expressen tar upp; fusk med medlemssiffror, fult spel etc. Men alla som har en egen erfarenhet av ungdomsförbundsaktivitet kan säkerligen också vittna om många andra saker: kvalificerad politisk skolning, vänskap, engagemang, öppnade ögon för nya perspektiv och erfarenheter, och mycket annat …
Utan grundläggande skolning i politiska processer – det som Expressen kallar “låtsasdemokrati” – på klubb-, krets- och distriktsårsmöten, kongresser och annat, är det svårt att kunna ta uppdrag i nämnder och fullmäktigeförsamlingar. Där fyller ungdomsförbunden en viktig roll.

Svensk politik är så extremt konsensusinriktad att det behövs många olika organisationer som kan utveckla egna program och hålla egna debatter med tyngdpunkter på olika samhällsområden.
I den meningen anser jag att ungdomsförbunden tillhör de mest vitala delarna av svenskt politiskt liv. Här är tankarna mindre låsta och nyfikenheten större än i moderpartierna.
Samtidigt kan man också rikta kritik just mot inslaget av broilerfabrik, något SSU-tidningen Tvärdrag tagit upp. Men det gäller, för det första, den lilla klick som utgör förbundsledningen, snarare än medlemmarna i allmänhet. Och för det andra, är det knappast ungdomsförbundens fel, utan ett resultat av det svenska kollektivistiska valsystemet.
Unga, oförstörda och öppna sinnen märker snart att man måste slipa av kanterna och anpassa sig om man ska få plats på någon valsedel. Här är det inte väljarkontakt som gäller, utan smörande inför de äldre i moderpartiet.
Snarare än att skrota ungdomsförbunden borde nuvarande valsystem skrotas, och ersättas med enmansvalkretsar där det blir upp till väljarna att utse vem som ska representera partiet. Då skulle både ungdomsförbund och partiorganisationer vitaliseras och bli mer utåtriktade.
(Andra intressanta bloggar om , , , , , , , , , )

Rulla till toppen