Obamas underskott: från 1 till 9 biljoner dollar

Bush-administrationen efterlämnade ett federalt budgetunderskott på 1 300 miljarder dollar, men nu rapporterar Vita huset att deras tioårsprognos pekar mot 9 000 miljarder dollar i underskott.
Nyheten släpptes en fredageftermiddag i syfte att ge så liten uppmärksamhet som möjligt. Vita huset fick kritik när man före sommaren publicerade en prognos som visade på ett underskott på
7 000 miljarder dollar. På kort tid har alltså det prognostiserade underskottet ökat med 2 000 miljarder.
Det kan man kalla att bränna pengar!
Reuters skriver i Obama to raise 10-year deficit to $9 trillion:

Det högre beräknade underskottet, baserat på uppdaterade ekonomiska data, får Vita husets eget budgetkontor att instämma med externa bedömare och ger bränsle till president Obamas motståndare som säger att hans kostnadsökningar är alltför omfattande i ljudet av budgetens tillkortakommande.
Republikaner har hårt attackerat Obamas plan att spendera så stora belopp när underskottet redan är så högt, och ämnet kommer förmodligen att bli en stor valfråga i nästa års kongressval […]
USA litar till stora utländska långivare som Kina och Japan för att täcka upp för skulderna och de kan komma att kräva högre räntor om de börjar tvivla på att administrationen kan kontrollera underskottet.
”Det är en av de underliggande aspekter som kan komma att plåga obligationsmarknaden i framtiden”, säger Kim Rupert global analytiker i San Francisco, när han får höra om den nya 10-åriga prognosen.

Om nuvarande ekonomiska kris ska följa mönstret av tidigare större kriser, kommer den ljusning som nu skymtar att förbytas i nytt ras. En möjlig orsak till ett nytt sådant ras är att Obama bränner så mycket statliga medel att lånemarknaden kollapsar. Vad händer om amerikanska staten inte kan låna upp de enorma summor man behöver för att täcka budgetunderskotten? Stora skattehöjningar skulle omedelbarat bromsa upp ekonomin.
Obama leker med elden när han öser ut skattemedel på i stort sett allt som rör sig. Här har Europa agerat mer förnuftigt och försiktigt.
(Andra intressanta bloggar om , , , , , , , , ,
, )

Rulla till toppen