M föreslår fjärde steg för jobbskatteavdraget

Statsminister Fredrik Reinfeldt och finansminister Anders Borg presenterade idag Moderaternas underlag inför arbetet med regeringens budgetpropositionen 2010, Jobba Sverige ur krisen.
Utöver de vanliga tongångarna finns också nya förslag och frächa formuleringar:

Erfarenheterna från 1990-talet visar tydligt behovet av tidiga insatser för att förhindra att arbetslösheten biter sig fast, men också för att förhindra ett tillstånd av jobblös tillväxt när konjunkturuppgången kommer. Den långsiktiga politiken för ökad jobbtillväxt, att stimulera arbetsutbudet och göra det mer lönsamt att arbeta måste därför fortsätta. Få åtgärder är så effektiva i detta arbete som ökade drivkrafter för arbete genom skattelättnader för låg- och medelinkomsttagare. Ett fjärde steg i jobbskatteavdraget skulle ge hushållen ökade trygghetsmarginaler och förstärka arbetslinjen.

Äntligen anges ökad trygghet som skäl för skattesänkningar. Och att politik handlar om att skapa drivkrafter för människor. Alltså: de som arbetar och sliter ska belönas, inte bestraffas. Det är borgerlig rättivsa!
En del anser att nationalekonomi ska beskrivas med torr och trist byråkratsvenska. Men politik handlar om att ge väljarna en bild av hur man ser på samhälle, värderingar och livet. Ekonomin måste fyllas med livskraft för att bli politik. Och politikens livskraft är språket, retoriken, bilderna och berättelserna.
Här behöver Alliansen jobba hårt för att presentera de fyra regeringspartiernas ambitioner så att de framstår som de själva vill beskriva dem, och inte låta Socialdemokratin sätta bilden åt väljarna.
Dagens lilla rapport är ett första steg i den riktningen.
(Andra intressanta bloggar om , , , , , , , , )

Rulla till toppen