Kontor ska bli bostäder i city

Det var ett utmärkt initiativ som Stockholms stadsbyggnadsborgarråd Kristina Alvendal (M) tog igår, då hon meddelade avsikten att skapa ett mer levande city genom att bygga fler bostäder, Tomma kontorslokaler ska omvandlas till bostäder:

Lågkonjunkturen slår hårt mot stora delar av kontorsmarknaden i Stockholm och i många andra städer. Tomma kontorslokaler i centrala lägen och ett stort underhållsbehov i byggnader från sextio- och sjuttiotalen ger oss århundradets chans att återfå bostäder i de döda stadskärnor som blev resultatet av den stora rivningsvågen. I dag presenterar jag ett nytt cityinitiativ för ombyggnad av tomma kontor till fler centrala bostäder.

Svenska Dagbladet instämmer i ombildningen av kontor till bostäder, men vänder sig emot att bygga nytt i parker.
Liberala magasinet Neo menar att Alvendal inte angriper det verkliga problemet: hyresregleringen som gör det olönsamt att bygga bostäder. Det finns mer pengar att tjäna på kontorshyror, det är därför kontor byggs i city.
Bloggen Cornubot ser ekonomiska problem i att ombilda kontor till lägenheter eftersom fastighetetsägare, förutom att man måste investera stora summor i ombyggnad, får minskade intäkter.
Fastighetschefen Markus Pfister på Diligentia säger också att totalekonomin är problemet: ”Det kan ibland vara svårt att omvandla eftersom miljöhänsyn och utformning kan innebära oerhört dyra byggnadstekniska lösningar. Med den tuffa regleringen av hyrorna går det heller inte att få igen kostnaderna om man ska bygga hyresrätter.”
Oppositionsborgarrådet Roger Mogert (S), när han får frågan om vad han tycker, säger något obegripligt om att ”förutsättningarna för hyresrättsbyggande är rejält försämrade idag” och att det är därför majoriteten ”flyttat fokus”. Okej… 
S-bloggaren Peter Andersson menar att förslaget inte är nytt, vilket är en alldeles ointressant upplysning (tidigare S-majoriteter har aldrig gjort det i handling. Skitprat ger inga lägenheter.) Men han tar sedan upp att ombildningar kanske kan ske i den nya boformen ”ägarlägenheter”, något han visserligen är emot. Skillnaden jämfört med bostadsrätt är att föreningen/samfälligheten med ägarrätt endast sköter gemensamma utrymmen, inte godkänner lägenhetsköpare eller avgör andrahandsuthyrning. Det vore intressant att testa den formen.
(Andra intressanta bloggar om , , , , , , , , , , )

Rulla till toppen