Glöm Erlander, det är Per Albin som gav S makten

Jag har svårt att förstå intresset för Tage Erlander, Socialdemokratisk statsminister 1946-1969. Han var därmed den som suttit längst på posten, 23 år, men han är, så som Göteborgs-Posten skriver inte den som låg bakom Socialdemokratins långa maktinnehav utan dess mindre goda förvaltare, Reinfeldts folkhemstal:

[Erlander] var det mogna folkhemmets konstruktör, men också dess destruktör. Det var Tage Erlanders vision om folkhemmets fortsättning i det starka samhället som ledde till ett skenande skattetryck och en offentlig sektor med föga utrymme för människor som inte ville anpassa sig till den socialdemokratiska normen.
För dagens socialdemokrater är Erlanders starka samhälle ett svårförvaltat arv. Det passar illa i vår tid, präglad av mångfald.

Fredrik Reinfeldt borde alltså inte söka inspiration hos honom, utan snarare hos Per Albin Hansson. Denne den slugaste av svenska statsministrar på 1900-talet (allra bäste statsminister anser jag, utan tvivel, Louis De Geer vara) vred makten ur de gamla makthavarnas händer och satte sin egen prägel på statsförvaltningen. Och till den hörde inte att höja skatter eller att reglera sönder svensk ekonomi.
Tvärtom låg svenskt skattetryck under snittet i den industrialiserade världen, till och med lägre än i USA. Detta ärvde Tage Erlander och fram till 1960-talet följde han Per Albins lågskattelinje. Men då förändrades i snabb takt Socialdemokratin från pragmatism i mitten till radikal vänsterpolitik. Och med Palme blev socialisering av näringslivet, först genom arbetsmarknadslagstiftning och sedan löntagarfonder, det överskuggande målet.
Så när Reinfeldt söker en pragmatiker att knyta an till borde han se till Per Albin. En återgång till dennes skattenivåer vore inte dumt. Per Albin förstod att låta näringslivet jobba på. Det var näringslivet som stod för välståndsskapandet, efter liberaliseringen av ekonomin från 1870-talet (genomförd av Louis De Geer). Per Albin lät dem fortsätta. Därför hade Sverige världens högsta tillväxt 1870-1970. Med Tage Erlander och Olof Palme tog välståndsökningen slut. Då slog socialismens bromsar till, med skyhöga skatter och sönderreglerad ekonomi.
(Andra intressanta bloggar om , , , , , , , , )

Rulla till toppen