Facket borde inte vara S-filial

På bara ett år har andelen fackanslutna i Sverige minskat från 85 procent till 71 procent.
Nya Wermlands-Tidningen skriver i dagens ledare, Bra att fackrörelsen krymper:

Andelen fackanslutna sjunker stadigt. Det är bra, det underminerar fackets odemokratiska inflytande i samhället – och faktiskt även socialdemokraternas chanser att vinna val.

Svenska Dagbladet skriver, Bra fack reder sig själv:

Det är snarare rimligt att anta att löntagare lämnar organisationer som inte ger valuta för pengarna. Man kanske inte längre har lust att vara stödtrupp åt och huvudfinansiär åt socialdemokratin.
Förbund som anpassar sig till nya tider, som erbjuder medlemmar adekvat stöd istället för att verka som marxistiska kamporganisationer, klarar sig. Så har akademikerförbundet Saco stått sig väl, när LO-förbunden rasat.

Ja, att arbetstagare på företag samlas i egen förening är i grunden en god idé. Mindre bra är när denna idé missbrukas i partipolitiska syften. LO borde bryta banden och stå på egna ben. Vad har LO-ordförande Wanja Lundby-Wedin i Socialdemokratins partistyrelse och verkställande utskott att göra?
(Andra intressanta bloggar om , , , , , , , )

Rulla till toppen