Nya tongångar om upphovsrätten

Upsala Nya Tidning rapporterar på ledarsidan från Almedalsseminariet om fildelning, piratkopiering och affärsmodeller efter Pirate Bay-rättegången:

Under hela seminariet återkommer en rad av deltagarna till att upphovsrätten ska finnas kvar, men att det inte är säkert att den kan leva vidare i den form som den har i dag. Dels är själva lagstiftningsprocessen i dag så mycket långsammare än tekniska och värderingsmässiga förändringar, dels är lagen som den ser ut nu skriven för en värld som inte längre existerar …
Så nog kan det finnas en ”stark och levande upphovsrätt” om tio år som Monique Wadsted tror, men knappast om den rigida hållning som hon och många branschföreträdare står bakom segrar …
[D]et är viktigt att värna upphovsrätten, lagarna ska skydda kreatörerna. Men utformningen är inte absolut. Hellre än att bara försvara dagens lagar borde de som vill värna upphovsrätten diskutera hur den kan behöva förändras för att fungera framöver.

Just så. Det är mycket glädjande att, som UNT skriver, ”samtliga är överens om att upphovsrätten både behövs och kommer att finnas kvar”. Det är en helt ny tongång i debatten. Förut har debattörer antingen försvarat ohämmat piratkopierande eller ansetts vara lakejer åt de stora skivbolagen.
Om detta Fores-arrangemang — ”Fred efter Pirate Bay?” — är första tecknet på att diskussionen nyanseras, så är det utmärkt. Den här bloggen har hela tiden haft ett huvudmål: att värna musikers, författares och andra skapande människors utkomstmöjlighet på sitt kreativa skapande. Detta kan och får aldrig betraktas som ”gratis”!
Den snyltarmentalitet som präglat många piratkopierares moral är förkastlig. Den demonstrerar ett förakt för människors kreativitet.
När jag sagt detta blir svaret omgående att jag går storkapitalets intresse och värnar de stora film- och skivbolagen.
Låsningen har varit total. Men jag förespråkar en förändring av upphovsrätten som passar bättre med våra digitala tider. Och nu kommer det budskapet från alla sidor, enligt UNT:s referat.
Därmed hoppas jag det finns hopp om att alla kan respektera att de som skapar det vi andra gärna vill ta del av, faktiskt ska kunna ta betalt för sitt arbete. Då är mycket vunnet.
(Andra intressanta bloggar om , , , , , , , , , , , , , ,)

Rulla till toppen