Medborgarna bygger ut välfärden själva

En ny rapport från  försäkringsbolaget Folksam visar att efterfrågan på privata försäkringar som ger inkomstskydd vid sjukdom och arbetslöshet drastiskt ökar. Även andelen med privata sjukförsäkringar ökar, alltså försäkringar som snabbt ger vård vid behov. Om det var möjligt att teckna äldreomsorgsförsäkringar skulle fyra av tio göra det.
Men märkligt nog anser inte Folksam att denna utvidgade försäkringsmarknad är välkommen. Man tycker staten borde stå för en grå monopollösning för alla. Ingen mångfald där medborgarna kan teckna försäkringslösningar som passar dem, och därmed anpassa premienivån. Nej, Folksams styrs av arbetarrörelsen. Men borde inte Folksams kunder dra öronen åt sig? Att anlita ett försäkringsbolag som inte vill syssla med försäkringar, låter inte alltför lockande.
För mig låter uppgifterna i deras rapport, och som pubiceras på DN-Debatt under rubriken Allt fler i LO och TCO tecknar privat försäkring, som ljuv musik:

När ansvaret för tryggheten förskjuts från staten till individen är det inte förvånande att värderingarna kring välfärd förändras i individualistisk riktning. Andelen svenskar som tycker att samhället har huvudansvaret för försäkringsskyddet vid sjukdom, arbetslöshet och pension har minskat från 32 till 27 procent jämfört med förra årets undersökning. Andelen som tycker att detta är individens ansvar ligger på kvar på en oförändrad nivå, 36 procent.
Dessutom minskar stödet för inkomstbortfallsprincipen, det vill säga att ersättningen vid sjukdom och arbetslöshet bör motsvara en viss del av lönen. För ett år sedan var 70 procent positiva till inkomstbortfallsprincipen, i dag är siffran 65 procent. Stödet för grundtrygghetsmodellen, som innebär att ersättningen är lika för alla oavsett lön, ökar från 27 till 29 procent.

Jag anser att staten ska behandla alla lika. Alltså vill jag se grundtrygghet där alla får samma belopp oavsett inkomst. Inkomstrelaterad trygghet är något som medborgare ska ha makten över själva. Här finns ju mängder med olika livssituationer som enhetliga statliga system inte kan tillgodose. På den privata försäkringsmarknaden finns den flexibilitet i välfärdstjänsterna som medborgarna har all anledning att efterfråga.
Med grundtrygghet i staten blir kostnaderna för staten lägre, därför ska naturligtvis skatterna sänkas så att medborgarna får ut högre lön och kan teckna privata och skräddarsydda trygghetslösningar.
På detta sätt ökar både friheten och tryggheten för människorna.
En bättre reform är svår att tänka sig. Men partierna sitter kvar i ett socialistiskt tänkande. Därför tar nu människor saken i egna händer och tecknar extraförsäkringar ovanpå de dåliga statliga lösningarna. Det blir dyrt. Tiden är här för att ge människor mer makt över sina trygghetslösningar.
(Andra intressanta bloggar om , , , , , , , , , , , , , )

Rulla till toppen