Med marknadstänk kräver människor sin rätt

Antalet JO-anmälningar har ökat med 20 procent på fem år. Allt färre människor accepterar att bli illa behandlade av myndighetspersoner. I SVT-Rapport kommenteras utvecklingen, JO har fått mer att göra:

— Det breror på en tilltagande och hälsosam bristande respekt för överheten hos medborgarna, säger chefsJO Mats Melin.
— Nuförtiden är medborgarna kunder hos myndigheterna. Då blir man benägen att klaga över service man inte får och som man tycker sig ha betalt för, säger Katarina Alexius Borgström, docent i rättshistoria.

Just det! När medborgare ser sig som kunder kräver man sin rätt. Det är något annat än när medborgare ses som statens undersåtar, så som socialismen föreskriver. Alltså: det är marknadstänkande som ger jämlikhet, medan socialism ger makten till statliga överheter.
(Andra intressanta bloggar om , , , , , , )

Rulla till toppen