Dagens citat: Bernard-Henri Lévy om vänstern

Den uppburne franske författaren Bernard-Henri Lévy, som så sent som i EU-valet röstade vänster, säger  till Journal du Dimanche:

Håller det franska socialistpartiet på att dö? Nej, det är redan dött och jag har sällan sett några politiker satsa så mycket energi på att förgöra sig själva.

Vänstern har nått vägs ände i det moderna samhället. Man kan inte ta mer av människors makt och frihet genom att höja skatter och reglera mera, av den enkla anledningen att majoriteten inte går med på det.
Målet om goda villkor för alla har ur ett historiskt perspektiv uppnåtts. Egentligen borde alla vänsterpartier lägga ner. Borgerliga politiker har fortfarande en uppgift i att trimma systemen, göra dem effektivare och — framför allt — ge tillbaka människor den makt och frihet de förlorat. Men sedan borde politiken som sådan skruvas ner, på samma sätt som statskyrkan och prästerna fått lämna strålkastarljuset.
Det är ett tecken på utveckling när människor inte behöver överförmyndare som fattar beslut i deras ställe. I en mer fullkomlig civilisation kan människor förverkliga sig utan att attackera varandra, utan att ställa grupp mot grupp.
Samtal om samhället kan då handla om personligt anvar, om moral och dygder, om hur vi bäst kan leva för att nå det egna förverkligandet. Det kommer även då att i stor utsträckning handla om gemenskap och solidaritet, men inte i form av myndighetstvång. Jag uppfattar att det vi nu behöver som människor är vägledande diskussioner om hur vi med alla de redskap och valmöjligheter som i vår tid står till buds, kan göra något gott och tillfredsställande av vår individuella existens.
(Andra intressanta bloggar om , , , , , , , , )

Rulla till toppen