Loyal Arrow en militär succé


I juni stod Sverige som värd för den Nato-ledda flygövningen Loyal Arrow. Det var den största flygövningen hittills i Sverige, och den utgick från Norrbottens flygflottilj (F 21) i Luleå. Tio länder deltog med flyg- och/eller markförband.
Ur militär synvinkel var Loyal Arrow en militär succé, skriver generalerna Anders Lindström och Göran Mårtensson i Svenska Dagbladet idag, Samövningar viktigt för svenska förband:

Sverige deltar i operationer tillsammans med andra nationer för att bygga fred, säkerhet och stabilitet i bland annat Kosovo, Afghanistan och i Adenviken … [D]et är av stor vikt för svenska förband att samöva med andra nationer med kvalificerade stridskrafter. Det höjer vår militära förmåga för att verka såväl nationellt som internationellt.
Samövningar med NATO, EU eller andra länder på svenskt territorium bör inte förhindras. Tvärt om – låt oss öva mer. Här hemma, i närområdet och som gäster hos andra nationer.
Om svenska förband hamnar i en stridssituation utan att effektivt kunna samverka med andra nationers förband skulle situationen kunna bli farlig eller ohållbar på grund av bristande förståelse. Det är ofta komplexa och tidskritiska situationer som måste hanteras . Utan att dessa situationer övas med andra nationer skulle riskerna öka. Något som inte är acceptabelt.

En del kritiker har hävdat att flygövningen kan uppfattas som en provokation mot Ryssland. Men Ryssland hade chansen att vara med som observatörsland men tackade nej.
Kritikerna av ”smyganslutningen” till Nato borde erkänna varför detta sker: den kraftiga nedrustningen av försvarsmakten. Det enda sättet att stoppa en fortsatt integrering och de facto-medlemskap i Nato är kraftig upprustning av det svenska försvaret så att det kan sköta uppgiften att försvara Sverige på egen hand.
Föreslår kritikerna det? Nej. Då kan de också hålla käften. För landet kan naturligtvis inte lämnas utan försvar. Och så länge vi inte höjer försvarsanslagen från drygt en procent av BNP till den nivå anslaget låg på när Sverige var neutralt, dvs tre procent, är utökat militärt samarbete till lands, till havs och i luften ofrånkomligt. 
De länder som deltog utöver Sverige var: Finland, Norge, Storbritannien, Polen, Tyskland, Portugal, Turkiet, Italien och USA. Omkring 50 militära plan och ett hangarfartyg medverkade.
Se mer i bloggen: Vilket är Sveriges alternativ till Nato? Se annan info: Västerbottens-Kuriren i Enorm flygövning över Västerbotten, Norrbottens-Kuriren i Nu lämnar Natoplanen F21-basen, SAAB i Gripen in multinational exercise.
(Andra intressanta bloggar om , , , , , , , , , )

Rulla till toppen