Totalitära budskap från Humanisterna

I Världen idag blottlägger Lars F Eklund hur de som påstår sig stå för humanism i handling gör något annat, Nämn saker vid dess rätta namn:

[I debatten buntas] alla religioner ihop, oberoende av syn på mänskliga rättigheter, distinktion mellan politisk och andlig auktoritet och liknande. Man ville ha ett ”sekulärt samhälle”, utan att göra någon distinktion mellan om det endast var en sekulär stat, eller faktiskt även ett helt sekulärt civilt samhälle som krävdes. Det vill säga ett religionsförbud.
Det finns naturligtvis en avsikt bakom denna typ av flytande och generaliserande formuleringar … Genom att reducera andras åsikter till fördomar kan man också bespara sig mödan att sätta sig in i deras argument och på allvar lyssna till dem som partners i det demokratiska samtalet.

Detta är helt centralt i vår tid. Bakom Humanisternas annonskampanj “Gud finns nog inte” döljer sig ett totalitärt känslomönster. Humanisterna föraktar dem som tycker annorlunda, man hatar dem och vill tillintetgöra dem. Inte föra samtal där man med respekt mäter tyngden på sina egna argument i en intellektuell match med andras argument. Nej, andra ska TYSTAS! Oavsett om de har vinklingar, perspektiv och poänger som kan vara intressanta.
Tyvärr omfattar denna mentalitet också personer som kallar sig liberaler. Vilket naturligtvis är helt galet. Att förakta andra därför att de tycker annorlunda är varken något riktiga liberaler eller humanister gör.
Och, ja, jag tycker kristendomens perspektiv har något väsentligt att tillföra dagens samhällsdebatt, inte minst moralfilosofiskt, även om jag inte tror på Gud. Eklund ger ett sådant exempel:

Nyligen drev ett antal muslimska länder igenom en FN-resolution om förbud mot religionskritik. Inför detta intog många av västs sekulariserade stater en låg profil, försiktigt uttryckt. Däremot riktade den föga sekulariserade Vatikanen skarp kritik mot resolutionen, såsom ett hot mot religions- och åsikstfriheten.
Hur passar det in i Humanisternas okomplicerade föreställningsvärld?

Ett liberalt samhälle överlever inte utan ett fritt, öppet och liberalt debattklimat. Låt oss verka för det istället för att köra förenklade slogans som ska köras ner i halsen på oliktänkande.
Se mer: Timbroduell: Kampen om kapitalismenFriheten har ett prisSocialliberaler tror mer på staten än på människorna.
(Andra intressanta bloggar om , ,, , , , , , , , , )

Rulla till toppen