Svenska företag på efterkälken i Irak

Sydsvenskan rapporterar i Sverige riskerar missa ”Iraktåget”:

– Svenska företag har uppenbarligen hamnat på efterkälken när det gäller att ta tillvara sina affärsmöjligheter i Irak, säger Peter Stein som utrett Irakexporten på uppdrag av statliga Swedfund.
USA, Tyskland och inte minst Frankrike är på hugget för att göra affärer med den nya statsledningen i Irak. Många europeiska politiker har i år besökt Irak med stora näringslivsdelegationer i släptåg. Även ryssar och kineser gör framstötar. ”Frankrike vill återerövra den förlorade terrängen i Irak”, skrev Le Figaro i februari.

Det här är alarmerande. Hur trött och likgiltigt är svenskt näringsliv? Vill man inte delta i den globala konkurrensen? Här finns goda möjligheter att göra affärer. Är det svenska mediers onyanserade och vinklade rapportering om utvecklingen i Irak som gör att företagen inte vågar satsa där?
Här visas i så fall än en gång hur vänstermedierna agerar på ett sätt som undergräver fattiga människors möjligheter till en bättre vardag. Man håller prestigefullt fast vid att bara rapportera negativa nyheter från Irak, eftersom man inte vill veta av att landet har blivit friare och mer demokratiskt efter USA-ledda invasionen.
Det är en inskränkt och ideologisk syn på världen som näringslivet inte borde lyssna på.
(Andra intressanta bloggar om , , ,, )

Rulla till toppen