Mindre avvikelser i opinionsmätningarna denna gång

I tidigare val har opinionsinstituten haft pinsamt stora fel i sina mätningar jämfört med hur valresultaten fallit ut. I helgens EU-val var avvikelserna mindre, men ändå mellan en och 2,3 procentenheter fel per parti i snitt. Det är rätt mycket.
Novus hade i snitt fel med en procentenhet per parti, skriver Nyhetskanalen i TV4Nyheternas siffror nära EU-valresultatet:

Novus sista mätning före valet låg mycket nära valresultatet. Novus gav visserligen något för höga värden för Socialdemokraterna (+1,9%) och Piratpartiet (+1,4%) samtidigt som vi underskattade Folkpartiet (-2,5%) och Sverigedemokraterna (-1,3%). För övriga partier låg Novus sista mätning före valet mycket nära valresultatet. Sammantaget innebär detta att den genomsnittliga avvikelsen per parti stannar vid måttliga 0,99 procentenheter”, uppger Arne modig på Novus Opinion.

Totalt hade Novus en felavvikelse på 8,8 procentenheter.
Det kan jämföras med Demoskop som hade den största totala felavvikelsen: 21,9 procentenheter. M och S överskattades med 7% resp 3,3%, MP och FP underskattades med 4,1% och 2,9%.
Skop hade en nästan lika stor felavvikelse: 21,0 procentenheter. Men man överskattade S mest, med 6,8%, och M med 3,5%. Samtidigt underskattades FP och MP med 2,6% resp 2,9%
Sifo hade en sammanlagd felavvikelse på 12,1 procentenheter. M och S överskattades 2,5% resp 3,3%, FP underskattades med 2,5% medan Sifo träffade mitt i prick för MP.
Synovate avvikelse var också 12,1 procentenhter. Man träffade mer rätt än andra om S, men avvek desto mer när det gäller KD som överskattades med 1,5%.
När det gäller mandat träffade opinionsinstituten någorlunda rätt, utom när det gäller FP. Ingen förutsåg att Folkpartiet skulle få hela 3 mandat.
Alltså: Novus uppnådde bäst resultat (delvis därför att de mätte närmast valdagen) och vann tävligen mellan instituten. Tvåa är Sifo eftersom de är de enda som träffade helt rätt om ett parti. Trea är Synovate som hade samma storlek på felavvikelse som Sifo. Klara jumbon är Skop och Demoskop med mer än dubbelt så stora avvikelser som Novus.
(Andra intressanta bloggar om , , , , , , , , , , , , , , ,)

Rulla till toppen