Kommuner ska inte konkurrera med företag

Det är lätt att stämma in i Barometern, Tack för det förslaget, Maud:

Äntligen. Alla vi som genom åren följt konflikterna när kommuner genom subventioner eller egen kommersiell verksamhet slår ut enskilda företagare hade en oväntad julafton i måndags.
Då meddelande nämligen näringsminister Maud Olofsson att hon kommer med förslag om hur detta osunda fenomen ska kunna få ett slut. Konkurrensverket ska få möjlighet att stämma kommuner och därmed se till att konkurrensen kommer i balans. Det är inte en sekund för tidigt.

Kommunala bolag ska inte kunna konkurrera ut småföretag, eftersom det inte sker på lika villkor. Kommuner kan använda skattebetalarnas pengar för att understödja förlustverksamhet, medan lönsamma privata företag får lägga ner i brist på kunder.
Helt enkelt: politiker ska inte leka företagare.
Läs förslaget: Ny lagstiftning mot osund konkurrens.
(Andra intressanta bloggar om , , , , , , , )

Rulla till toppen