Iranska ‘valet’ en katastrof

Sunday Telegraph skriver i ledaren Ahmadinejad’s ‘victory’ is a disaster for Iran and the world:

Stackars Iran. Landet lider av att vara en låtsasdemokrati i vilken väljarnas hopp stiger om att kunna välja mellan kandidater till parlament och president för att sedan omintetgöras av makten som ligger hos ett ickevalt prästerskap … Iranierna får dras med en korrupt, förtryckande regim som förstör landets potential och i allt högre grad marginaliserar det.

Tänk om svenska medier vore lika klara på skillnaden mellan demokrati och diktatur…
(Andra intressanta bloggar om , , , , , , , )

Rulla till toppen