Åtta ekonomipristagare som förändrat världen

Under ett lunchseminarium presenterade Ratio en ny bok som kommer ut med anledning av möte i Sverige med ansedda The Mont Pelerin Society i augusti. Boken publicerar Nobelföreläsningar av de åtta medlemmar i föreningen som fått ekonomipriset till Alfred Nobels minne, Eight prizes that changed the world.
Som kommentator sa statsvetaren Stig-Björn Ljunggren att de flesta är intressanta att läsa — även om de är ekonomer. De har tagit chansen att säga något kul utöver det strikt vetenskapliga.
Cecilia Skingsley, analyschef vid Swedbank, tyckte att flera av talen är ovanligt aktuella, och sa:

— Bankvärlden borde ha läst de här talen för några år sedan.

Detta eftersom flera av talen handlar om lärdomar från tidigare ekonomiska kriser, och därför har något att lära oss om hur vi ska hantera den nuvarande finanskrisen. Ja, Friedrich Hayek säger redan i första stycket av sitt Nobelföredrag:

Vi har i detta ögonblick verkligen inte mycket att vara stolta över: som profession har vi rört till det ordentligt (as a profession we have made a mess of things).

Ratiochefen Nils Karlson konstaterar att de åtta inte alls är ense om allt, men att de alla anser att politiken ska ta ett steg tillbaka. Det finns tre gemensamma drag, sa Karlson:
1. De åtta ekonomipristagarna utgår från att ekonomi inte kan studeras isolerat. De är tvärvetenskapliga och breda, väver in politik, juridik och sociologi.
2. Man har huvudfokus på hur stat och marknad ska samverka för att skapa ett öppet samhälle.
3. För att ekonomin ska fungera väl måste statens roll vara tydlig och begränsad, och koncentrera sig på att skapa stabila spelregler.
De åtta Nobelföreläsarna är:

  • 1974: Friedrich Hayek (1899-1992), född i Österrike
  • 1976: Milton Friedman (1912-2006), född i New York, USA
  • 1982: George Stigler (1911-1991), född i Seattle, USA
  • 1986: James Buchanan (1919–), född i Tennessee, USA
  • 1988: Maurice Allais (1911–), född i Frankrike
  • 1991: Ronald Coase (1910–), född i England
  • 1992: Gary Becker (1930–), född i Pennsylvania, USA
  • 2002: Vernon Smith (1927–), född i Kansas, USA

Vi konstaterade efter lunchen att man nog borde vara nationalekonom, för de tycks bli över 90 år nästan allihop…
Det viktigaste budskapet från dessa ledande ekonomiska tänkare är att verkligheten alltid har en tendens att köra över olika teoribyggen. Tillräcklig kunskap för att planera framtiden finns inte. Det gäller att tolka och försöka förstå skeendet.
Det utbröt en diskussion om hur betydelsefulla dessa pristagare varit i jämförelse med övriga Nobelpristagare. Att de varit viktigare än litteraturpristagarna var alla överens om, även om de brukar få störst medial uppmärksamhet. Men kan ekonomer vara viktigare än naturvetare?
Mitt svar är att naturvetarna naturligtvis är mest omedelbart inflytelserika. Deras uppfinningar, som röntgen, får direkt påverkan på hur människors livskvalaitet blir. Men utan en god ekonomisk politik, som dessa gubbar bidragit till, skulle inte resurserna finnas för att satsa på all ny teknik.
(Andra intressanta bloggar om , , , , , , , , , , , , )

Rulla till toppen