Amerika står inte efter Europa varken kulturellt och socialt

Inte heller när det gäller social välfärd sämre än Europa. Peter Baldwin konstaterar — i artikeln A narrower Atlantic — att amerikaner har lägre dödlighet i de fyra stora cancersjukdomarna än européer och på samma nivå när det gäller dödlighet i hjärt- och kärlsjukdomar. Detta trots att det inte finns någon allmän sjukvårdsförsäkring. Förklaringen är att andra finansieringsformer existerar.
Detsamma gäller barnomsorg, arbetslöshetsskydd, pensioner m m. Exempelvis finns betydande stöd genom skatteavdrag, omfattande volontära insatser och anställningsförmåner från arbetsgivare.
När det gäller utbildning har Amerika ett övertag. Baldwin skriver: ”En högre andel av amerikaner utexamineras från universitet och fler genomgår gymnasieutbildning än i något europeiskt land.”
En del kulturknuttar i Europa brukar fnysa åt ytliga och okunniga amerikaner, men faktum är att det säljs fler tidningar per invånare i USA än i hela Europa, utom Skandinavien och Schweiz.
Den genomsnittlige amerikanen lånar också fler böcker på bibliotek än medborgarna i Tyskland, Österrike, Norge, Irland, Frankrike och övriga Medelhavsländer. Amerikaner köper också fler böcker per capita än européer. Och de skriver också fler böcker.
I fyra inlägg har bloggen vidarebefordrat Peter Baldwins mytkrossande artikel. Det är ytterst tankeväckande att få det som de flesta tar som ”sanningar” motbevisade. Baldwin avslutar:

Ingen påstår att Amerika är Sverige. Men det är inte heller England, Italien eller Frankrike. Och sedan när representerar Sverige hela ”Europa” – åtminstone inte mer än den lilla delstaten Vermont representerar hela Amerika.

Och det mest fantastiska av allt — som naturligtvis inte en vänsterintellektuell som Peter Baldwin nämner — är att Amerika klarar allt detta med ett skattetryck som ligger omkring 30 procent av BNP. I Europa betalar vi en tredjedel till. Minst! Sverige ligger på 47-48 procent i skattetryck. Men får alltså ingenting för att vi betalar hundratals miljarder mer i skatt.
Detta är skillnaden mellan en fri ekonomi och en genomreglerad.
Och med tanke på den friare ekonomin och den klart högre utbildningsnivån, tror jag USA kommer att klara den nu pågående lågkonjunkturen bättre på sikt än Europa. Om nu inte Obama inskränker friheterna och reglerar sönder den amerikanska ekonomin…
(Andra intressanta bloggar om , , , , , , , , , )

Rulla till toppen