Amerika har minskat CO2 mer än Europa

Miljöaktivister är fulla av fördomar mot den amerikanska livsstilen: stora bilar, stora hus, långa pendlingsresor. Man har också utmålat George W Bush som ansvarig för att USA inte skrivit på Kyoto även om det är ett otroligt okunnig anklagelse, eftersom senaten röstade ner Kyoto med 95-0. Två år innan Bush tillträdde. Men ligger det något i denna svartmålning, frågar sig UCLA-professorn Peter Baldwin i Prospect-artikeln A narrower Atlantic:

Fakta berättar en annan historia. Även om oljekonsumtionen per person är hög i Amerika, så är konsumtionen mätt som funktion av ekonomisk produktivitet inom ramarna för den europeiska normen, och faktiskt lägre än Portugals, Greklands, Belgiens, Hollands och Islands. Mellan 1990 och 2002 steg den amerikanska utsläppen av koldioxid, men i relation till BNP föll den med 17 procent — en större minskning än i nio västeuroeiska länder.
I tillförseln av förnybar energi är USA i mitten av spektrat för alla Europas länder, oavsett om det gäller biogas, biomassa, jordvärme eller vindkraft. Bara Österrike, Danmark, Italien och Holland har högre utgifter (privata och offentliga) för utsläppsminskning och föroreningskontroll än Amerika, mätt som procent av BNP.
Trots myten om Amerika som en hyper-motoriserad nation, så äger amerikaner färre personbilar per invånare än fransmän, österrikare, schweizare, tyskar och italienare.

På punkt efter punkt visar Baldwin hur fel, fel, fel miljörörelsen har när man utmålar USA som någon sorts miljöbov. För mig visar detta att hela miljödebatten bygger på förvrängda och felaktiga antaganden från början till slut. Det handlar mer om propaganda än om sakliga diskussioner bygda på vetenskapliga fakta och kunskaper.
Mer: se de två senaste inläggen nedan.
(Andra intressanta bloggar om , , , , , , , , , , , , ,)

Rulla till toppen