Tio frågor till Marit Paulsen (FP) om Europa

Först ut i bloggens utfrågning av några intressanta kandidater i Europavalet är legendaren Marit Paulsen, 69. Hon står som förstanamn på Folkpartiets lista. Jag har många gånger haft annan uppfattning än Paulsen, men gillar hennes integritet och självständighet. Därför är det spännande att höra hur hon svarar på mina frågor.
Paulsen är författare och bonde i Dalarna. Hon var framgångsrik Ja-generalerna i folkomröstningen om medlemskapet 1994, har suttit en period i Bryssel och var vice partiledare i Folkpatiet fram till 2007.
Här är hennes svar på mina frågor:
1. Vilken kommissionärsportfölj tycker du Sverige ska välja för kommande fem år, om vi fick välja fritt – och varför?

Jag tycker att vi borde välja biståndsportföljen, för att stödja utvecklingen i fattigare länder. En viktig uppgift för den framtida biståndskommissionären blir att se till att EU:s övriga politik inte går på tvärs mot syftena med biståndspolitiken. I klartext menar jag att vi måste bli av med handelshinder och subventionerna till jordbruksproduktion.

2. Jordbruksstödet utgör hälften av EU-budgeten. Tillsammans med tullar och andra handelshinder orsakar detta katastrof för fattiga länder som vill exportera istället för att leva på bistånd. Vad tänker du göra åt CAP i parlamentet?

När Europaparlamentet får inflytande över jordbrukspolitiken, så drabbas jag av intensiv lust att vara med. Därför vill jag sitta i Europaparlamentets jordbruksutskott och arbeta för en helt ny jordbrukspolitik.
Ett avskaffande av EU:s och USA:s subventioner av sina jordbruk är centralt för att bekämpa fattigdom och svält. Samtliga EU:s stöd inom jordbruket ska därför fasas ut och vara avskaffade 2015. Samtidigt ska EU fördjupa sin livsmedelspolitik samt politik för jordbrukets positiva och negativa miljöpåverkan. En del av jordbruksbudgeten bör föras över till insatser för miljöskydd och biologisk mångfald.
Jag kommer också att arbeta för att samtliga handelshinder för fisk och jordbruksprodukter ska vara borta senast 2015.

3. Vad är du beredd att göra för att stoppa flyttcirkusen mellan Strasbourg och Bryssel?

Här kommer jag att stötta Cecilia Malmström i hennes trägna kamp för att stoppa flyttcirkusen, och även agera på egen hand i parlamentet om tillfälle ges.

4. Det råder strängt förbud att sälja snus i EU (med Sverige som enda undantag). Är inte detta ett bevis på att små länders kultur missgynnas i EU och att varken subsidiariteten eller öppna gränserna gäller?

Nej. Det är ett bevis på att vi fick ett undantag för en produkt som redan var förbjuden på den Europeiska marknaden när vi gick med i EU. Varken mer eller mindre.

5. EG-domstolen har i Vaxholmsmålet slagit fast att svenska villkor ska gälla angående minimilön, semester mm. Är inte det ett brott mot principen om fri rörlighet för tjänster? Borde det inte räcka med anställningsavtal i hemlandet?

Eftersom vi inte har ett system med minimilöner så är det viktigt att de svenska kollektivavtalen gäller. Annars riskerar vi lönedumpning.

6. Ska Sverige leda en ny militär snabbinsatsstyrka i EU, battlegroup 2011?

Om tillfälle ges

7. Turkiet krävde inskränkningar i yttrandefriheten för att man skulle godkänna danske statsministern Anders Fogh Rasmussen som ny generalsekreterare i Nato och sade inför hemmaopinionen att man lyckats. Kan Turkiet bli EU-medlem om man vill avskaffa yttrandefriheten i Europa?

Nej. Turkiet ska vara välkommet som EU-medlem när unionens krav på demokrati, mänskliga rättigheter och marknadsekonomi är uppfyllda. EU ska göra kraftfulla insatser för att stödja fortsatt demokratisk utveckling i landet.

8. Lissabonfördraget innehåller ingen möjlighet för väljarna att utkräva ansvar av en regerande majoritet och ge makten till ett regeringsalternativ i opposition. Är detta acceptabelt ur demokratisk synpunkt?

Ja. Ett parlamentariskt system är inte det enda sättet att forma en demokratisk beslutande församling. Jag står bakom Lissabonfördraget, som gör EU mer öppet, effektivt och demokratiskt. Fördraget gör att EU kan ta emot fler medlemmar och jobba effektivare än idag. Samtidigt fördjupas demokratin och öppenheten i samarbetet och unionen får ett tydligare fokus på dig som medborgare.

9. Under 2008 röstade de borgerliga och socialdemokrater lika i 97% av 535 voteringar. Är det någon skillnad alls mellan blocken?

Det är stor skillnad mellan blocken. Ett effektivt arbete i parlamentet syns inte i de nämnda slutvoteringarna kring olika betänkanden – utan det viktigaste arbetet görs när man skriver betänkanden och ser till att samla en majoritet kring de bra förslagen. Demokratin i Europaparlamentet är mer kompromissinriktad än i svensk politik, och det tycker jag är vackert.

10. Är det Iran, Hamas och Hizbollah som är huvudhindret för fred i Mellanöstern och som därmed ska pressas av EU, eller är det Israel som utgör främsta hindret för fred och ska bojkottas av EU?

Det viktigaste vi kan göra för fred i Mellanöstern är att få till ordentliga förhandlingar som alla parter deltar i.

I huvudsak raka svar här. Och Paulsen gör rätt i att fokusera sig på ett viktigt område, som dessutom råkar vara det största — bistånd, jordbruk och handel.
Svagast är hennes försvarar av förhandlingskulturen i EU som inte möjliggör för väljarna att utkräva ansvar. Men Paulsen är en person som säkert kan rådda runt i byråkratin och sätta avtryck.
(Andra intressanta bloggar om , , , , , , , , )

Rulla till toppen