Bättre vård är en central EU-valfråga

I Svenska Dagbladet summerar PJ Anders Linder läget inför EU-valet när det gäller en mycket viktig fråga om välfärden och medborgarnas rätt, Sjukvården och individen:

Det finns fortfarande väldigt mycket att göra när det gäller individperspektivet i sjukvården. Här finns för övrigt ett bra skäl till engagemang för den som har svårt att få upp ångan inför EU-valet den 7 juni. Det gäller inte just rätten att välja mat men väl rätten att söka vård utomlands när köerna ringlar för långa på hemmaplan …
De borgerliga … är för, medan vänstern spänner från skeptisk till fientlig, och nu ska förslaget vidare in i EU-maskineriets beslutskvarnar. Så småningom kan det komma tillbaka till parlamentet, och då är det viktigt att där finns många ledamöter som ger det sitt stöd och helst förmår förbättra det …
Den svenska vänsterns kritik mot direktivet bygger på oron att så många människor ska resa utomlands att vi inte kommer att ha råd att behålla god sjukvård här hemma. Dels visar man med den hållningen ingen vidare tilltro till kvaliteten i svensk sjukvård, dels saknar fruktan alla proportioner … Den som får vård snabbt kostar inte sjukförsäkringspengar i kön – och själva vården ska hon ju ändå ha förr eller senare.

Just så. Genom snabbare vård utomlands minskas den enskildes lidande samtidigt som kostnaderna för den svenska välfärdsstaten minskar genom kortare sjukskrivningstider. Det är häpnadsväckande att svenska politiker blundar för de enorma kostnader — i sjukpenning och lidande — som skulle kunna sparas om vård och rehabilitering skedde snabbare.
Jag tror att här finns de största välfärdsvinster att göra i vår tid.
(Andra intressanta bloggar om , , , , , , , , , ,  , , )

Rulla till toppen