Slopa europaparlamentsvalet

I Folkbladet har politiske redaktören Widar Andersson (S) ett radikalt förslag om europaparlamentet i dagens ledare:

Det bästa vore om riksdagspartierna själva utsåg sina ledamöter till parlamentet i EU.

Det vore ärligare om så skedde. Då skulle man sluta hävda att folken i Europa har inflytande direkt över unionen, vilket de inte har. Europaparlamentsvalet är en chimär. Det handlar om vilka 18 politiker som ska få inträdesbiljett till jetsetklubben i Bryssel. Vi väljare har ingen möjlighet att utkräva ansvar från makten. Då ska man inte låtsas att så sker.
Men än bättre vore att lägga ner EU-parlamentet helt och hållet. Det är onödigt. Unionen bör vara en federation med ytterst begränsade uppgifter, och för detta räcker om europas väljare i direktval kan utse EU-president, som i sin tur utser sin kommission. Presidenten lägger sedan fram sina förslag till Europeiska rådet, alltså till medlemsländernas regeringschefer. Dessa bifaller eller fäller sedan presidentens förslag.
Då representeras väljarna i unionen genom regeringschefen, som verkligen är förankrad i demokratiska val på hemmaplan. Samtidigt får väljarna genom presidentvalet tala om vilken inriktning — höger, mitt, vänster — man vill att unionen ska ta under kommande fem år.
Se mer i skiss på federal EU-konstitution.
(Andra intressanta bloggar om , , , , , , )

Rulla till toppen