Margaret Thatcher om frihet på kristen grund

Kan inte låta bli att som helgläsning tipsa om ett mycket intressant filosofiskt tal av premiärminister Margaret Thatcher 1988 inför Skotska kyrkan i Edinburgh: Speech to General Assembly of the Church of Scotland. Hon väver samman frihet, moral och kristendom. Jag har tidigare citerat utdrag här i bloggen:

Människan har av Gud utrustats med den fundamentala rätten och förmågan att välja mellan gott och ont …
Vi får lära oss att vi måste arbeta och använda våra talanger för att skapa välstånd. ‘Om en man inte vill arbeta får han heller inte äta’, skrev Paulus till tessalonikerna. Strävan efter rikedom hellre än fattigdom är legitim och springer ur själva skapelsens natur. Ändå varnar det tionde budet – Du skall icke heller hava lust till andras tillgångar – för att denna strävan efter att tjäna pengar och äga saker kan bli väl självisk. Men det är inte skapandet av nya tillgångar som är fel, utan kärlek till pengar för sin egen skull. Det är när beslut om vad man gör med välståndet som den själsliga dimensionen kommer in i bilden …
Vi kan inte heller till andra delegera viljan att ge nåd och visa generositet. Politiker och andra sekulära krafter bör sträva efter att stimulera det goda i människor och motverka det onda; men de kan aldrig skapa det förstnämnda och aldrig avskaffa det sistnämnda.

Jag tror inte det är en slump att såväl Thatchers som Ronald Reagans framgångsrika frihetskamp till del berodde på att de inte enbart talade om frihet, utan också om moral på kristen grund. De satte därmed kött på benen och gjorde friheten mer mänsklig, begriplig och levande.
(Andra intressanta bloggar om , , , , , , , )

Rulla till toppen