Fördumning bakom mediernas Gaza-bevakning?

Kriget i Gaza och södra Israel (som startade med att Hamas under lång tid avfyrat uppemot 10.000 raketer in mot civilbefolkningen i Israel) i januari i år fick enorm uppmärksamhet i svenska medier. Nu har Roland Poirier Martinsson i en rapport granskat bevakningen i ett antal tongivande tidningar, Mediernas krig.
Rapporten är mycket intressant eftersom den inte ställer upp på någon sida i kriget utan ser strikt till det journalistiska arbetet. Martinsson har haft som utgångspunkt att god journalistik innebär medvetenhet om att det finns ”åtminstone två tolkningar av saken” och att det därför ”också är rätt att kräva av journalistiken att den avspeglar detta faktum”.
Och slutsatsen blir att ”svensk press inte levde upp till den goda journalistikens mest grundläggande kriterier — objektivitet, mångsidighet, kontextualisering” när det gäller Gazakriget.
Martinsson menar att anklagelsen om att journalisterna är pro-palestinska är för enkel:

Snarare är en delförklaring att redaktioner till följd av en mängd tysta mekanismer bestämmer sig för en verklighetsbeskrivning, och därefter krävs det ett aktivt ställningstagande från en reporter för att gå emot normen. En verkande kraft i den riktningen är såklart de hemskheter som de bevakande journalisterna möter: hur länge kan man se en civilbefolknign lida under en militärmakts attacker utan att tappa huvudet?
Min erfarenhet av svenska mediechefer är inte heller att man motarbetar den reporter som kommer med det avvikande perspektivet — tvärtom. Problemet är snarare att man inte uppmuntrar det avvikande perspektivet …
[Det är] slående hur svårt det är att hitta enskilda felaktigheter … Istället är det den massiva konformiteten som skapar snedvridningen och den dåliga journalistiken. Återigen är det en anklagelse som träffar chefer mer än enskilda journalister, liksom den allt vanligare förklaringen i alla sammanhang där journalister kritiseras: den numera ständiga närvaron av en omedelbar deadline, som för i riktning mot förenkling, bort från det komplexa.

Med andra ord, partiskheten i svenska medier beror på fördumning snarare än antisemitism. Man orkar inte tänka efter. Ingen av de tusentals anställda på svenska redaktioner ”hinner” ta ett steg tillbaka och fråga sig om man ger sin publik en hyfsat balanserad bild av en pågående konflikt.
Här delar jag inte Martinssons slutsats. Hur kommer det sig att bloggar — som arbetar utan betalning — gav mer balanserade och sakliga rapporter än DN, SVD, Aftonbladet och Expressen? Skulle bloggarna vara så intelligenta och medieredaktioner så nedlusade av idioter att de inte begrep någonting alls om effekterna av deras skriverier?
Nej, den förklaringen håller inte. Jag är helt övertygad om att redaktionerna från början tagit ställning: palestinier skulle utmålas som offer — och ingenting annat än offer — medan israeler skulle beskrivas som skurkar och mördare. Det var den förenklade dramaturgi som konsekvent genomfördes under dessa veckor.
Medierna kapitulerade från sin journalistiska profession och blev gråterskor åt ena sidan i en långvarig och mycket het konflikt. Man svek alla sina ideal. Man svek sina läsare. Man gjorde inte sitt jobb.
Om man gjort sitt jobb hade man lyft fram de nyheter som rapporterats i bland annat denna blogg:
Gaza: ‘Det började med att Israel slog tillbaka’
Så länge världen inte fördömer palestinskt våld blir det inte fred
Vad är proportionerligt våld?
Bakom Hamas finns Iran
Människorättsaktivist: Iran och Hamas använder palestinier som kanonmat
Arabisk författare: Israel bättre än varje arabstat
Varför fördömde inte Bildt 6000 raketanfall mot Israel?
Hamas fortsätter med missilattacker mot Israel
Mediala dramaturgins förljugenhet
Våld föder våld, men tydligen bara när judar slår tillbaka
Fred kan bara skapas av araber, inte av USA eller Europa
Hamas använder sjukhus och skolor som baser
Varför citerar inte medierna Hamas verkliga budskap?
Hamas utnyttjar FN:s och Röda korsets ambulanser
Det enda Hamas gillar bättre än döda judar är döda palestinier
Trots vapenvila: Hamas fortsätter avfyra missiler
Israel lämnar Gaza, upphör Hamas med raketanfall?
Hamas utropar ’seger’ men svenska medier faller inte för propagandan
Hamas avvisar samtal med Fatah, men kräver samtal med Europa
Hamas avrättar Gaza-bor som inte lyder
Hamas är en pestböld på palestinska samhällsbygget
Hamas hotar starta bombningar mot Israel igen
Fredlig pro-israeldemonstration skyddas inte av polisen
Färre civila dödsoffer i Gaza än rapporterat
Hamas ledarskap besöker ayatollorna i Iran
Hamas tackar Iran för hjälpen till ’segern’ i Gaza
Hamas i Iran: vi ska ta tillbaka ‘hela’ Palestina
SVT på jakt efter extremism – bland judar

(Andra intressanta bloggar om , , , , , , , , , , , , , , )

Rulla till toppen